over ons

Waarom?

Wooncoop wil kwalitatieve woningen in stedelijk gebied die betaalbaar zijn voor een breed publiek, met een focus op gemeenschappelijk wonen.

We doen dit concreet via een woningcoöperatie. We verhuren aan onze aandeelhouders die naast de bank en investeerders mee voor de nodige middelen zorgen.

Bewoners van onze panden hebben een zeer grote autonomie in hoe zij hun bewoning invullen. Wooncoop zorgt voor het beheer, de eigenaarstaken. Bewoners kunnen zowel kort als lang wonen.

Samen een pand kopen is niet zo evident. Toch denken we dat voor veel mensen dit net een uitweg is voor de huidige woonproblematiek. Zelf een eigendom verwerven is voor velen niet haalbaar. Evenveel mensen hoeven niet per sé ‘eigenaar’ te zijn zoals we dat historisch kennen.

Bij wooncoop heb je rechten die gelijkaardig zijn aan die van een eigenaar, maar de coöperatie draagt de taak om goed te zorgen voor de panden.

Initiatiefnemers?

Karel Lootens bouwde als sociaal ondernemer veel ervaring op met (coöperatief) ondernemen en met bouwen en vastgoedbeheer, dit zowel professioneel als privé.
Beroepshalve in het verleden als Coördinator Bedrijvencentrum De Punt NV, Zaakvoerder De Webfabriek cvba, Coördinator Jeugdwerknet/mediaraven vzw.

Lukas Vanelderen werkte van 2007 tot 2016 als natuurkundige aan de universiteiten van Gent en Hamburg, waarbij hij zich specialiseerde in data-analyse en software-ontwikkelaar. Sinds 2016 legt hij zich toe op ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en wonen.

Gerbrand Nootens volgt sinds 2007 met veel interesse de beweging rond cohousing in het Gentse. Hij volgde een aantal studiedagen en -reizen en was bij enkele projecten betrokken sinds de beginfase (Malmarsite, nu Bijgaardehof). Van 2013 tot 2016 werkte hij mee aan de realisatie van het project Cohousing de Schilders.

De volgende stappen?

We werken op dit moment aan onze prospectusplicht voor een erkenning door het FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten. Daarna kunnen we aan de slag om kapitaal op te halen bij particulieren.

We  kijken uit naar aankopen, samenwerkingen, bewonersgroepen, … vele gesprekken waar volgende projecten zullen uit volgen. Neem gerust contact met ons op.

We zijn een erkende coöperatie en lid van coopkracht.

Meer weten?

Contacteer ons gerust!

Gegevens

wooncoop cvba
kantoor in Nest, Gent op afspraak
OndNr : 0681.921.282
info@wooncoop.be

onze statuten