tijdlijn

2016

Okt. 2016: Karel en Gerbrand besluiten een wooncoöperatie op te richten en starten de nodige voorbereiding: financieel plan, business model, statuten…

2017

Apr. 2017: Lukas doet mee

Jun. 2017: Eerste infosessesies voor potentiële bewoners

Sep. 2017: Oprichting, wooncoop bestaat echt!

Sep. 2017: Aankoop van pand Warnefordstraat en Tinkstraat

Nov. 2017: erkend door de nationale raad voor de coöperatie

Dec. 2017: Start bewoning pand Warnefordstraat

Dec. 2017: Start renovatie pand Tinkstraat

2018

Aankoop bijkomende panden

Toelating van FSMA voor het publiek ophalen van kapitaal (in afwachting)

Voorbereiding renovatie pand Warnefordstraat

Voorbereiding nieuwbouwproject in samenwerking met Labland VZW

Jun. 2018: Start bewoning Tinkstraat

2019

Start renovatie pand Warnefordstraat

Start nieuwbouwproject in samenwerking met Labland VZW