veelgestelde vragen

Hoe ver gaat wooncoop in het mede-eigenaarschap van de bewoners?

We willen ver gaan in dit mede-eigenaarschap; wooncoop betrekt haar huurders in haar beleid en wooncoop moedigt haar bewoners aan om het beleid mee te trekken. Dit gebeurt via regelmatige bewonersvergaderingen en via de jaarlijkse algemene vergadering daarnaast ook via andere contact- en inspraakmomenten.

Back to Index

Garandeert wooncoop levenslang wonen?

Ja, wooncoop streeft voor haar bewoners naar levenslang wonen in hetzelfde pand ofwel door te verhuizen naar een ander pand binnen de coöperatie.

Back to Index

Huurkorting voor coöperanten (ristorno)

Wooncoop biedt haar coöperanten op twee manieren een korting aan op de huur:
– Rechtstreekse huurkorting:​ een wooncoop bewoner die wooncoop aandelen bezit, krijgt een korting die jaarlijks 4% van de waarde van zijn of haar aandelen bedraagt.
– Huurkorting via achterban:​ een wooncoop coöperant kan beslissen een wooncoop bewoner (bijvoorbeeld familielid, kennis, vriend) te steunen met een deel van of al zijn aandelen. In dit geval krijgt de bewoner een jaarlijkse huurkorting ter waarde van 2% van de waarde van de betreffende aandelen. Voor de houder van de aandelen beoogt wooncoop een dividend van 2% per jaar.
Bekijk hier een rekenvoorbeeld

Back to Index

Werkt wooncoop met een huurcontract?   

Wooncoop gebruikt een standaard huurcontract met enkele wijzigingen in het voordeel van de huurder:
– De huurder kan de huur op elk moment opzeggen worden mits een opzegtermijn van 3 maanden.
– Een aanvullend contract met de voorwaarden van de huurkorting en de mogelijkheid voor levenslang wonen.
– Waarborg ter waarde van 2 maanden huur in de vorm van aandelen.

Back to Index

Voor welke leeftijd is wooncoop?

Wooncoop is er voor bijna alle leeftijden. Het was dan ook heel prettig om tijdens de infosessies leeftijden te zien van onder de dertig tot boven de zestig. Wooncoop richt zich niet op studenten vanwege de specifieke stedelijke regelgeving en ook niet op ouderen met een grote zorgnood omdat dit een grote zorgexpertise vergt.

Back to Index

Wat zijn de eco-ambities voor wooncoop nieuwbouw projecten?

Voor nieuwbouw houden wij ons aan de huidige strenge normen of doen beter dan die normen. In die context werken we onder andere samen met Labland VZW.

Back to Index

Wat is de Winwinlening?

De Winwinlening geeft ondernemers de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking. Contacteer ons voor meer informatie

Back to Index

Hoe kan ik wooncoop helpen?

Dit kan via de Winwinlening. Contacteer ons voor meer informatie.

Back to Index

Wat betekent de erkenning van de FSMA voor wooncoop?

Het toelaten van externe investeerders vergt een goedkeuring van de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten) en wooncoop is momenteel bezig met de aanvraag voor de goedkeuring. Wanneer deze goedkeuring in orde is, kunnen ook niet-bewoners aandeelhouders worden.

Back to Index

Welk type woningen biedt wooncoop aan?

  • Appartementen
  • Studio’s
  • Kamers in gedeelde woningen.

Bij elk type is er veel aandacht voor kwalitatieve gedeelde ruimte.

Back to Index

Waar vind ik wooncoop woningen?

We kiezen er steeds voor om in stedelijke omgeving te werken, omdat dat ecologisch, economisch en sociaal het meest verantwoord is. We gaan voor auto-luwe ontwikkeling met zo weinig mogelijk parkeerplaatsen en voorzien waar mogelijk autodeel mogelijkheden en een goede fietsenstalling.

Back to Index

Huisvest wooncoop studenten?

Enkel studenten die zich domiciliëren in hun wooncoop woning.

Back to Index