veelgestelde vragen

Aandelen

Jazeker, ook externe investeerders kunnen aandelen in de coöperatie kopen. Dit kan eenvoudig door je in te schrijven als aandeelhouder via deze link

Category: Aandelen

Wie wil huren bij wooncoop moet minstens drie aandelen bezitten. Een aandeel kost 250 euro. De waarde van drie aandelen is gelijk aan de huurwaarborg.

Categories: Aandelen, Huren

Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni).Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de AV worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. Daarnaast is per pand overleg met de bewonersgroep, wensen we thematische werkgroepen te organiseren en staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback.

Category: Aandelen

Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de Algemene Vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage.

Category: Aandelen

Jazeker! Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je naar ons om te melden dat die op naam mogen staan van x of y. Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  Op de AV kan hij/zij echter niet zelf stemmen, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de AV en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.Het dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen/kapitaliseren.

Category: Aandelen

Uitstappen gebeurt aan nominale waarde : €250 blijft €250
Jaarlijks kan je laten weten dat je wenst uit te stappen voor een deel van je aandelen of het volledige bedrag. Dit door ons dit te laten weten via aandelen@wooncoop.be tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Bij het afsluiten van dat kalender jaar hebben we zicht op de financiële mogelijkheid om jouw aandelen terug te storten.

Category: Aandelen

Ja. Bedrijven en organisaties kunnen tot maximaal € 5.000 investeren in wooncoop via aandelen.wooncoop.be

Category: Aandelen

Je kan maar aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor €5.000 aan aandelen van wooncoop bezit (20 aandelen). De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van wooncoop staat. Als erkende coöperatie kunnen we jou laten investeren vanaf 1 aandeel € 250 euro tot maximaal € 5.000 (of 20 aandelen). Dit is per persoon, steeds op naam. Organisaties en bedrijven kunnen een hogere som investeren, hierop geldt de maximum-regel van € 5.000 niet.

Category: Aandelen

Ga naar aandelen.wooncoop.be en schrijf je in voor het gewenste aantal aandelen.

Category: Aandelen
  1. Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.
Category: Aandelen

Iedere aandeelhouder kan tot € 640 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 640 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte. Opgelet: voorheen was dit € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.

Category: Aandelen
Algemeen

In de algemene vergadering komen de vennoten minstens één keer per jaar samen om bestuurders te benoemen en te kwijten, om zich uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, om zich uit te spreken over het voorbije en het geplande beleid, en om te stemmen over eventuele wijzigingen in de statuten en het intern reglement.

Category: Algemeen

Wooncoop is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in het kort cvba.
Wooncoop is lid van coopkracht.

Category: Algemeen

Ja dat mag.

Category: Algemeen
Huren

Enkel studenten die zich domiciliëren in hun wooncoop woning.

Categories: Huren, Studenten

Wooncoop is er voor bijna alle leeftijden. Het was dan ook heel prettig om tijdens de infosessies mensen te zien van onder de dertig tot boven de zestig. Wooncoop richt zich niet op studenten, vanwege de specifieke stedelijke regelgeving, en ook niet op ouderen met een grote zorgnood, omdat dit een grote zorgexpertise vergt.

Categories: Huren, Studenten

Wie wil huren bij wooncoop moet minstens drie aandelen bezitten. Een aandeel kost 250 euro. De waarde van drie aandelen is gelijk aan de huurwaarborg.

Categories: Aandelen, Huren
Nieuws

Volg ons op Facebook

Category: Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via deze link. We respecteren je privacy.

Category: Nieuws
Panden

In principe verkoopt wooncoop haar woningen nooit. Daarom hebben we extra aandacht voor duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw, en hebben we ook extra aandacht voor een goed beheer en onder-houd van onze woningen.

Category: Panden

Wooncoop gaat op zoek naar panden die enerzijds te groot zijn voor een klassiek gezin en anderzijds te klein zijn (te goede staat voor sloop) voor de klassieke project-ontwikkelaars.

Category: Panden
Studenten

Enkel studenten die zich domiciliëren in hun wooncoop woning.

Categories: Huren, Studenten

Wooncoop is er voor bijna alle leeftijden. Het was dan ook heel prettig om tijdens de infosessies mensen te zien van onder de dertig tot boven de zestig. Wooncoop richt zich niet op studenten, vanwege de specifieke stedelijke regelgeving, en ook niet op ouderen met een grote zorgnood, omdat dit een grote zorgexpertise vergt.

Categories: Huren, Studenten