Header afbeelding

wooncoop houdt haar Algemene Vergadering (AV) voor aandeelhouders op 16 mei om 10u. Een AV is een belangrijk moment voor de coöperatie en voor de meer dan 400 coöperanten. We nodigen iedereen uit tot feedback over de werking van 2019 en over de plannen voor 2020. Om zoveel mogelijk aandeelhouders te laten deelnemen zochten en vonden we een locatie (Berchem) die erg toegankelijk is vanuit het hele land. Daar steekt Corona nu een stokje voor – we bereiden ons nu voor op een online AV.
Inschrijven hiervoor is noodzakelijk en kan tot 9 mei. Coöperanten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met alle details.

VORMING
Vennoten krijgen vooraf ook de kans deel te nemen aan een online VORMING over het lezen van de jaarrekening. Niet iedereen is hier vandaag voldoende mee vertrouwd. Een goed begrip van cijfers door de vennoten, vinden we belangrijk. Je kan je voor de vorming inschrijven op de sessie van 20 april of 27 april. We voorzien 25 plaatsen per sessie.

Wie nog geen coöperant is, en wil wil deelnemen aan de vorming of aan de AV, kan nog coöperant worden door één of meer aandelen te kopen via aandelen.wooncoop.be.