Infosessies coöperatief wonen – een initiatief van Com’on Home en wooncoop

Op dinsdag 4 en 11 februari en woensdag 12 februari organiseert wooncoop samen met Com’on Home infosessies om het coöperatief wonen toe te lichten. Ontdek de 7 waarden van het coöperatief wonen tijdens een interactieve infosessie! Uiteraard komt het wooncoop-model ter sprake, evenals het begeleidingsaanbod van Com’on Home. De infosessie vinden plaats in La Serre in Elsene (Graystraat 171) en verlopen tweetalig. Inschrijven kan via de kalender.

Bewoners groep Tatibah kiest voor wooncoop

Sinds enige tijd is de toekomstige bewonersgroep Tatibah in gesprek met wooncoop. Eind 2019 hakten ze de knoop door en bevestigden ze hun engagement. In het licht van een site die ze op het oog hebben, organiseren ze op 21 en 25 januari infosessies over hun project. De zeven gezinnen zoeken gegadigden om hun groep uit te breiden. Elke sessie zal ongeveer 2u30 duren. Er zijn drie momenten voorzien waarop u kan inschrijven via de kalender.

Trekker in Leuven gestart

We breiden onze activiteiten uit in de regio Leuven: we verwelkomen onze nieuwe trekker Anne. Onze ambitie voor 2020? Kerngroepen van kandidaat-bewoners ondersteunen om samen wooncoop-projecten te realiseren.
Maak je mee reclame voor de infosessies in Leuven (zie kalender)? Zin om gelijkgestemden te ontmoeten en je woondroom vorm te geven? Schrijf je in voor één van de kandidaat-bewoners bijeenkomsten in Leuven.

Opinie “Amsterdam eerste stad met woonplicht voor nieuwe huizen”


Nieuwbouwproject Oostenburg in Amsterdam. © Jean-Pierre Jans

Amsterdam gaat als eerste stad in Nederland de woonplicht invoeren voor nieuwe huizen. Dat wil zeggen dat als je een nieuw huis koopt, je daar ook effectief moet gaan wonen. En dat je het niet langer voor veel geld kunt verhuren, zoals nu heel vaak gebeurt. De gemeente voert deze maatregel in om beleggen in huizen tegen te gaan. Er is een woningnood in Amsterdam, en de gemeente wilt niet langer dat mensen daaraan verdienen. Wij bij wooncoop vinden dat een geweldig idee van de Amsterdammers. Want woningen worden veel te vaak gebruikt als belegging. Dat is ook van onze sterkste drijfveren geweest om wooncoop op te richten. Dat wonen terug een recht moet worden, en dus geen financieel middel. Er wordt teveel geprofiteerd van de dure huizenmarkt en de happy few worden er slapend rijk van. Laat ons een voorbeeld nemen aan Amsterdam en ook in Vlaanderen  of tenminste in een aantal grote steden een woonplicht invoeren. Dat zal helpen om woningen stilaan terug betaalbaar te maken.

Is wooncoop dé Radicale Vernieuwer van 2019?

Als Vlaanderen de klimaatdoelstelling wilt halen, moeten we met zijn allen tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten. Makkelijk gezegd, maar wie doet er ook concreet iets aan? De Standaard en de Sociale Innovatiefabriek gingen op zoek naar Radicale Vernieuwers, die zich inzetten voor een betere wereld en een leefbare planeet. En wooncoop hoort daarbij! Vind jij ons ook dé radicale vernieuwer van 2019? Stem dan op ons voor de publieksprijs!

Nog wat overtuiging nodig? Dan leggen wij graag uit waarom wooncoop echt werkt aan een betere wereld en een leefbare planeet. 

  1. Bewoners van een wooncoopproject wonen aan kostprijs. Naast huren en kopen biedt wooncoop een nieuw woonmodel: coöperatief wonen. Bewoners zijn ook aandeelhouders en huren dus van zichzelf. Zo zijn de woningen ook geen speelbal van de financiële markt, en bouwen bewoners zelfs kapitaal op.
  2. Wij zien wonen als een recht, niet als een financieel product. Een radicale omslag in het denken van de meeste Belgen!
  3. Als particuliere spaarder is investeren in wooncoop veel interessanter dan je spaargeld bij de bank te parkeren. Je kan al aandeelhouder worden vanaf 250 euro, met een beoogd dividend van 2% per jaar. Dat is heel wat meer dan de huidige rentevoet bij Belgische banken. Als aandeelhouder kan je ook een lening verschaffen aan wooncoop (van minstens 10.000 euro) onder dezelfde voorwaarden: 2% rendement. Radicaal!
  4. Door duurzaam om te gaan met bouwmaterialen en altijd voor energiezuinige woningen te gaan, hebben wooncoopprojecten ook een lagere impact op het klimaat. Een heel interessant voordeel voor het klimaat, als je weet dat constructie en gebruik van gebouwen verantwoordelijk is voor 40% van de globale CO2-uitstoot. (bron: World Green Building Council) Dit kan vooral ook omdat er maar 1 eigenaar is die een langere termijn het gebouw zal beheren.
  5. Het ‘wonen op maat’ dat een coöperatie biedt heeft ook een positieve impact op het klimaat. De woningen en dus de verbruikte energie en materialen worden optimaal benut. Extra voordeel: de pendelkilometers van de bewoners worden beperkt!
  6. Wij kiezen als locatie voor onze projecten enkel steden en dorpskernen met veel mogelijkheden voor duurzame mobiliteit.

 

Je vindt wooncoop terug in De Standaard (13/12/19):

Radicale Vernieuwer 13/12/19

 

 

 

Feest in Boechout

Feest!
In Boechout konden we een appartement aankopen waar begin december een gezin komt wonen dat die het thuisland moest ontvluchten. De VZW Mondiale Werken Regio Lier verwees het gezin door en de fantastische groep “de woongenoten” zal het gezin helpen om haar weg te vinden in en rond Boechout.

We zijn de vele nieuwe aandeelhouders ontzettend dankbaar. Het is dankzij hen en onze partners dat we dit project realiseerden!

“Mehr als wohnen”

Als relatief jonge organisatie zijn we natuurlijk erg leergierig. We trokken we naar Zürich, dé wooncoöperatie hoofdstad van Europa. Een samenvatting van onze inzichten:

1. De bewoners van een wooncoöperatie kiezen in de eerste plaats voor een buurt, een gemeenschap. De woning zelf staat vaak pas op de tweede plaats. De gedeelde voorzieningen en het sociale netwerk dat er is zijn het belangrijkst.

2. De woonmobiliteit is een garantie
Het wonen in wooncoöperaties zorgt niet voor een dalende woonmobiliteit. Ze zijn wel een middel om de stadsvlucht tegen te gaan. Vooral gezinnen met jonge kinderen lijken in de stad voor deze woonvorm te kiezen. Binnen de wooncoöperaties die we bezochten was dan ook capaciteit voorzien om veranderende gezinnen altijd een woonunit te bieden die bij hun situatie past.

3. Aangezien niet de woning maar de buurt primeert, zijn bewoners van een wooncoöperatie tevreden met minder private ruimte en gaan ze dus kleiner en efficiënter wonen. De regel binnen de projecten is dat je woonunit bij je gezin past: je hebt enkel kamers voor de leden van je gezin.

4. Wonen in een wooncoöperatie kan echt levenslang. In elke fase van jouw leven kan de woning worden aangepast.

5. Je stapt in een wooncoöperatie omdat je er zelf beter van wordt, maar ook voor de volgende generaties. Het opzetten van een coöperatie doe je voor iedereen en je stad of buurt beter te maken. Je moet namelijk blijven investeren en evolueren. Ook het integreren van andere diensten, handelszaken en voorzieningen komt de coöperatie (en de omgeving) ten goede.

De Woongenoten

De Woongenoten willen in de Zuidrand van Antwerpen iets concreet doen aan het stilaan schandalige tekort aan woningen voor financieel kwetsbare huurders. Daarom zoeken zij geschikte woningen en ethische investeerders, om ze – na opknap en isolatie – betaalbaar te verhuren aan welzijnsorganisaties, die ze op hun beurt verhuren aan het doelpubliek. Wij zijn partner en verzorgen het lidmaatschap, aandelen en woningaankoop. Eerste bewoning voorzien vanaf 1/12 in Boechout!

Je kan De Woongenoten steunen ! Hoe ? Koop aandelen van wooncoop / De Woongenoten vrij van dividend gedurende de eerste vijf jaar.

Ik wil steunen

Ik wil meer weten

Wooncrisis? Tijd voor een positief verhaal

Voor wie er nog aan dacht te twijfelen: er loopt iets grondig fout op onze woningmarkt. Huizenprijzen gaan door het dak. De groep die droomt van een eigen woning maar die nooit zal kunnen betalen groeit. Huurdersbonden worden overspoeld door huurders wiens huizen nauwelijks onderhouden worden. Volgens de meest recente cijfers behaalt 44 procent van de sociale en 47 procent van de private huurwoningen niet eens de minimale kwaliteitsnormen.

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht lijken zowat alle politieke partijen het probleem ter harte nemen. Het is echter opvallend dat het steeds om een discours gaat waarbij de woonproblematiek gebruikt wordt om de tegenpartij slecht beleid te verwijten. Oplossingen om het probleem ten gronde aan te pakken worden nauwelijks voorgesteld. Geen van de partijen blijkt oog te hebben voor innovatieve, creatieve oplossingen voor het woonvraagstuk. Die bestaan nochtans. Er zijn systemen waarbij burgers de bovengenoemde problemen zelf en samen aanpakken. Met succes overigens.

 

Hoe dan? Op verschillende plekken in het land hebben burgers samen coöperaties opgericht waarmee panden aangekocht worden en nieuwe projecten worden gerealiseerd. Wie deze panden of projecten wil bewonen moet niet kiezen tussen huren of kopen. Huurders van de coöperatie zijn mede-eigenaar van de coöperatie en huren dus van zichzelf. De huurprijs van de woningen wordt niet bepaald op basis van factoren als populariteit van de stad, ligging van de woonst of speculatie. In plaats daarvan wordt de huurprijs berekend op basis van de effectieve kost: wat afbetaald moet worden plus de kosten om het in een goede staat te houden. Wanneer panden eenmaal afbetaald zijn kan de huurprijs naar omlaag.

 

De huur gaat niet verloren aan een onbekende huisbaas. Als een huurder vertrekt krijgt die een deel van de afbetalingskost terug in de vorm van aandelen. Als mede-eigenaars beslissen ze bovendien steeds mee over wat met hun woonst of woonproject gebeurt en worden geen beslissingen boven hun hoofd genomen. Coöperatie wooncoop doet dit nu al in Gent en Brugge, met zes projecten voor 70 bewoners. Een voorzichtige start maar met een bijzonder groot potentieel.

 

Het is met andere woorden mogelijk om het hierboven geschetste negatieve verhaal – de wooncrisis en wie daarvoor verantwoordelijk zou zijn – te vervangen door een positief verhaal. Er zijn meer keuzes dan die tussen kopen of huren. Het is mogelijk om op te houden vastgoed te zien als een investering die kost wat kost moet opbrengen. Een woonst, een basisrecht dat zelfs is opgenomen in de universele verklaring voor de rechten van de mens, moet niet langer gezien worden als financieel product. Luister en werk samen beste politici, met de creativiteit van uw burgers.

 

Karel Lootens, mede-oprichter van wooncoöperatie wooncoop

<verschenen op de opiniestuk in De Standaard op 10/10/18>