BIOTOPE WOONUNIT VOOR VLUCHTELINGENGEZIN

Tegen het najaar van 2020 gaan 19 gezinnen in de BioTope samenhuizen. De BioTope vormt een onderdeel van een grootschalig cohousing project op de Bijgaardenhof, vlakbij Dampoort. De BioTope groep heeft een uniek idee uitgewerkt, namelijk om één van de 19 woonunits beschikbaar te stellen aan een vluchtelingengezin tegen een lage huurprijs. 

MAAK HET WAAR

Voor de cohousinggroep is het niet mogelijk om dit budget volledig uit eigen middelen op tafel te leggen. De bewoners zorgden reeds voor € 40.000, ons doel is om € 100.000 via aandeelhouders op te halen.
Door wooncoop-aandelen te kopen met BioTope-kenmerk, financier je mee de bouw van deze vluchtelingenunit én zorg je er mee voor dat de huurprijs fair is en blijft. Via deze link kan je aandelen kopen en dit project mee waarmaken.  

KOOP AANDELEN IN DIT PROJECT


Voor € 250 heb je één aandeel. Per natuurlijke persoon kan je maximum 20 aandelen (€ 5.000) kopen. Het geld dat je voor je aandeel betaalt, stel je voor een periode van 10 jaar renteloos ter beschikking om de woonunit voor vluchtelingen in BioTope te realiseren. Na 10 jaar kan je ervoor kiezen om een dividend te ontvangen (beoogd op 2% per jaar) of om je geld terug op te vragen.

Alle info over het project kan je nalezen op de website van de BioTope groep