Paterssite in de startblokken…

… in plaats van in de koelkast!

Tot onze verbazing lazen wij het artikel van Ivan Elegeert in het Nieuwsblad / Gazet van Antwerpen van 9 sept, met betrekking tot de ontwikkeling van de Paterssite in Sint Niklaas.

Helaas werden wij niet gecontacteerd om onze kijk op dit project te geven, daarom achten wij het noodzakelijk om enkele onwaarheden, die in het artikel worden aangegeven, aan te kaarten.

wooncoop is geen traditionele projectontwikkelaar, maar een burgercoöperatie, die op een voorzichtige manier omspringt met het kapitaal dat haar door burgers wordt toevertrouwd. Het is in die context dat wij enkele voorwaarden aan dit project hebben gesteld. Voorwaarden die overigens in overleg met de stad zijn vastgelegd, en die wij nu één voor één aanpakken.

Eén van die voorwaarden is het verzamelen van investeringskapitaal bij ethische beleggers, buren en andere geïnteresseerden. De kapitaalwerving werd recent opgestart, en we zijn verheugd om hierbij op de enthousiaste medewerking van de stadsadministratie te kunnen rekenen.

De stad Sint Niklaas en wooncoop organiseert binnenkort een persconferentie om dit project uit de doeken te doen. Er volgen ook meerdere infosessies voor iedereen die interesse heeft om op de Paterssite te wonen of om erin te investeren.

Wat ons betreft zit het project dus helemaal niet in de koelkast, integendeel. Wij staan in de startblokken om de Paterssite uit haar as te laten verrijzen, samen met de stad Sint-Niklaas en Interwaas als partner.

Lees alles over de Paterssite op de projectpagina

Hoera we zijn met 523!

Tijdens de algemene vergadering in mei stond onze teller op 419 coöperanten. Op 7 juli werd de kaap van 500 bereikt. Vandaag zitten we aan 523. Onze club blijft groeien en dat geeft energie! In alle uithoeken van ons land wordt er dan ook enthousiast gewerkt door coöperanten die hun woondroom of die van anderen willen realiseren. In onze vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat onze aandeelhouders een brief mochten verwachten. “Word wooncoop-ambassadeur” luidde de boodschap. Daar werd enthousiast op gereageerd: we zijn vandaag met meer dan 100 nieuwe coöperanten! Het ambassadeurschap spoort aan om onze coöperatieve boodschap te blijven doorgeven. Ben jij al coöperant?

Daarnaast was er voor hen de mogelijkheid om in te tekenen op corona-win-win leningen die we dankzij de regering mochten aangaan. Mochten, want de plekjes waren direct volzet! Het gewone leningsaanbod blijft gewoon verder lopen.

Vorming en AV voor vennoten

wooncoop houdt haar Algemene Vergadering (AV) voor aandeelhouders op 16 mei om 10u. Een AV is een belangrijk moment voor de coöperatie en voor de meer dan 400 coöperanten. We nodigen iedereen uit tot feedback over de werking van 2019 en over de plannen voor 2020. Om zoveel mogelijk aandeelhouders te laten deelnemen zochten en vonden we een locatie (Berchem) die erg toegankelijk is vanuit het hele land. Daar steekt Corona nu een stokje voor – we bereiden ons nu voor op een online AV.
Inschrijven hiervoor is noodzakelijk en kan tot 9 mei. Coöperanten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met alle details.

VORMING
Vennoten krijgen vooraf ook de kans deel te nemen aan een online VORMING over het lezen van de jaarrekening. Niet iedereen is hier vandaag voldoende mee vertrouwd. Een goed begrip van cijfers door de vennoten, vinden we belangrijk. Je kan je voor de vorming inschrijven op de sessie van 20 april of 27 april. We voorzien 25 plaatsen per sessie.

Wie nog geen coöperant is, en wil wil deelnemen aan de vorming of aan de AV, kan nog coöperant worden door één of meer aandelen te kopen via aandelen.wooncoop.be.

Praktische info voor toekomstige aandeelhouders

Heb je zin om een steentje bij te dragen aan de projecten van wooncoop? Lees dan alvast eens onze 10 praktische tips voor toekomstige aandeelhouders van wooncoop zodat je weet wat investeren in wooncoop precies inhoudt.

 1. Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.
 2. Je kan maar aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor €5.000 aan aandelen van wooncoop bezit (20 aandelen). De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van wooncoop staat. Als erkende coöperatie kunnen we jou laten investeren vanaf 1 aandeel € 250 euro tot maximaal € 5.000 (of 20 aandelen). Dit is per persoon, steeds op naam.
 3. Uitstappen gebeurt aan nominale waarde : €250 blijft €250
  Jaarlijks kan je laten weten dat je wenst uit te stappen voor een deel van je aandelen of het volledige bedrag. Dit door ons dit te laten weten via aandelen@wooncoop.be de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Bij het afsluiten van dat kalender jaar hebben we zicht op de financiële mogelijkheid om jouw aandelen terug te storten.
 4. Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je naar ons om te melden dat die op naam mogen staan van x of y. Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  Op de AV kan hij/zij echter niet zelf stemmen, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de AV en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.Het dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen/kapitaliseren. 
 5. 2% beoogd dividend ? waarom niet  1 of 6 ? Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de Algemene Vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage. 
 6. Iedere aandeelhouder kan tot € 640 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 640 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte.
  O
  pgelet: voorheen was dit € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.
 7. We doen er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat het fout gaat. Daarom nemen we van bij de start deze basisregels in acht:
  1. we investeren pas in een volgende project als er ook de eigen inbreng is van minimaal 1/3
  2. voor de aankoop van een pand/grond of investering hebben we dit voorbereid door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur
  3. elke pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbal effect zou zijn
  4. operationele uitgaven van de cvba (kantoor, communicatie, boekhouding, verzekering, loon, …. ) worden pas gemaakt als hiervoor ook het werkingsgeld beschikbaar is (tering naar de nering)
  5. de aandeelhouders zelf zijn maximaal verantwoordelijk voor het eigen ingebrachte geld
 8. Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni).Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de AV worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. Daarnaast is per pand overleg met de bewonersgroep, wensen we thematische werkgroepen te organiseren en staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback. 
 9. Je krijgt de online nieuwsbrief van wooncoop
 10. Koop online aandelen van wooncoop