Header afbeelding

Het is zover, het eerste project van wooncoop in Antwerpen is een feit !
57 bewoners kiezen samen met 27 units voor De Wasserij in oud Berchem.
De komende maand gaan we op zoek naar het deel burgerkapitaal. Zoals in elk project heeft het publiek ook hier de kans om zijn spaarcenten te activeren.
Het project kost 12 miljoen, Triodos zorgt voor de helft. De bewoners en hun achterban voor 4 miljoen, de overige 2 miljoen willen we graag in Antwerpen ophalen.

In de Brugse Poort, op de plek waar tot voor kort de fruitwinkel Fruit4You gevestigd was, bouwt wooncoöperatie wooncoop de komende jaren een nieuw woonproject. Het is voor de wooncoöperatie een van de eerste nieuwbouwprojecten in Gent. Het coöperatieve woonmodel krijgt zo in Vlaanderen steeds meer voet aan de grond.

Op een perceel tussen de Bevrijdingslaan en de Klapeksterstraat in de Gentse wijk Brugse Poort wil wooncoop verschillende woningen bouwen. Om dit te financieren, zoekt wooncoop onder meer fondsen in de buurt. Buurtbewoners en andere Gentenaars kunnen hun spaargeld investeren en krijgen als coöperant een fair rendement.

“Als toekomstige bewoners investeren we zelf onze spaarcenten in het project, maar zoeken we ook ethische investeerders die een steentje (of steen) willen bijdragen”, zegt Charlotte Gyselinck, een van de toekomstige bewoners.

Nieuw woonmodel

Als 1.000 mensen 500 euro investeren, kunnen we dit coöperatieve bouwproject waarmaken en houden we wonen in handen van burgers en buurtbewoners”, legt Gerbrand Nootens van wooncoop uit. “wooncoop brengt een radicaal nieuw woonmodel in de samenleving, het coöperatieve wonen, waarbij wonen belangrijker is dan speculatieve winst. Investeren in aandelen van wooncoop als ethische belegger geeft je geld impact: je helpt daarmee lokaal een woonproject te realiseren.

Ontmoetingsplek

De komende maanden zal wooncoop met de toekomstige bewoners de concrete invulling van het project vormgeven. Het zal nog enkele jaren duren voor de bewoners kunnen verhuizen naar het nieuwe project. Wat wel vaststaat, is dat het pand aan de Bevrijdingslaan in de toekomst deels gebruikt zal blijven worden als commerciële ruimte of als ontmoetingsplek voor de buurt. Daarvoor zet ook buurtorganisatie 100 huizen van de Brugse Poort zijn schouders onder dit project. “Dit project draagt bij tot meer betaalbaar wonen in de Brugse Poort en daar willen wij ten volle aan meewerken door de verbinding te leggen met de buurt”, zegt Laura Baets van 100 huizen. wooncoop gaat de komende weken op zoek naar voorstellen en ideeën van organisaties uit de buurt en van buurtbewoners. 

Geïnteresseerden kunnen een infosessie volgen vanaf 26 april. 

“Voor het eerst sinds lange tijd zit er groei in de markt van huurwoningen in België” (ds 16/1/2021). Meer bedrijven schijnen brood te zien in de verhuur van woningen. Is dit een eerste stap naar een beter evenwicht tussen huren en kopen op de woonmarkt? Dan is dit een belangrijk kantelpunt waarbij de keuzes van vandaag een enorme impact hebben op ons wonen en dus ons leven van morgen.

Een grote huurmarkt in handen van bedrijven heeft twee belangrijke troeven: schaalvoordeel en professionaliteit bij het bouwen en beheren van woningen. Dit kan leiden tot woningen van een hogere kwaliteit aan een lagere prijs, met meer oog voor het milieu en stedenbouw. Goed nieuws dus.

Maar, er gaan ook gevaren van uit. Een doorsnee verhuurbedrijf ziet een woning in de eerste plaats als een plek om kapitaal te bewaren en rendement te genereren. Mogen we dan verwachten dat zo een bedrijf bouwt en beheert op mensenmaat? Bovendien kunnen verhuurbedrijven zulke proporties aannemen dat politiek en burgers er nog maar weinig vat op hebben. Mogen we aanvaarden dat het zo belangrijke thema wonen minder democratisch wordt? En, minstens even belangrijk, een grotere huurmarkt kan leiden tot een verdere tweedeling van de maatschappij. De pakjesbezorger gaat wonen de huurwijk, de IT-consultant gaat wonen in de wijk met eigenaarswoningen.  

Een antwoord op die gevaren kan komen van wooncoöperaties. Een wooncoöperatie is eigenaar van woningen. De bewoners van die woningen en ethische beleggers zijn de aandeelhouders. Net als verhuurbedrijven kunnen wooncoöperaties professioneel werken op een efficiënte schaal. Maar wooncoöperaties hebben extra voordelen: ze zijn doelgedreven in plaats van winstgedreven. Democratie zit er ingebakken want bewoners en beleggers zitten er samen aan het stuur. Ook het werken op mensenmaat zit ingebakken, door de inspraak van bewoners in de bouw en het beheer van hun woningen. 

Last but nog least, in een wooncoöperatie kunnen de pakjesbezorger en de IT-consultant gewoon buren zijn, want een wooncoöperatie biedt financieel maatwerk: de IT-consultant belegt meer centen in de coöperatie en krijgt een financiële deal die eerder op kopen lijkt, de pakjesbezorger investeert minder in de coöperatie en krijgt een deal die meer op huren lijkt. Zo voelen ze zich beiden financieel welkom in dezelfde coöperatieve wijk.

Willen wij als maatschappij dat wonen democratisch en op mensenmaat georganiseerd wordt? Willen wij dat de pakjesbezorger en de it-consultant buren kunnen zijn? Dan moeten we de coöperatieve woonweg durven inslaan. 

Wooncoöperaties zijn in Vlaanderen een heel pril verschijnsel, maar in gidsstad Zürich nemen ze 20% van de woonmarkt in en met ons pionierswerk bij wooncoop bewijzen we dat het ook in Vlaanderen kan. We zijn ervan overtuigd: indien overheden en kredietinstellingen er hun beleid op afstemmen kan coöperatief wonen ook in Vlaanderen boomen en mee zorgen voor beter wonen in een meer democratische, meer inclusieve en meer ecologische samenleving.

Lukas Vanelderen
mede-oprichter, bestuurder wooncoop cv

Wanneer je ‘wooncoop’ intypt in de zoekbalk in spotify kom je sinds deze maand op de podcast van de Planet B Show terecht. Daar mocht Karel Lootens (medeoprichter van wooncoop) de vraag ‘Biedt wooncoop een nieuwe vorm van wonen aan?’ beantwoorden. De host nodigt mensen uit die niet enkel durven nadenken over morgen, maar ook de maatschappelijke problemen aanpakken door bewust te ondernemen.

Sint – Niklaas

Met de persconferentie van 30/9 werd ons nieuw project Paterssite in Sint-Niklaas officieel gelanceerd. Het voormalige klooster van de paters Franciscanen wordt binnenkort een coöperatief woonproject in de geest van wat het altijd is geweest: gemeenschappelijk wonen, een buurthuis en een groene stadstuin. Dit alles gebeurt in samenwerking met Interwaas en stad Sint-Niklaas. Er zijn infomomenten gepland op 15/10 en 7/11. Zowel geïnteresseerde bewoners als mensen die ethisch willen investeren kunnen zich melden. Het plusartikel kan je lezen op GvA of Het Nieuwsblad.

Bouw mee aan dit woonproject.
Koop aandelen of geef een lening.
Meer info op www.wooncoop.be/paterssite.

… in plaats van in de koelkast!

Tot onze verbazing lazen wij het artikel van Ivan Elegeert in het Nieuwsblad / Gazet van Antwerpen van 9 sept, met betrekking tot de ontwikkeling van de Paterssite in Sint Niklaas.

Helaas werden wij niet gecontacteerd om onze kijk op dit project te geven, daarom achten wij het noodzakelijk om enkele onwaarheden, die in het artikel worden aangegeven, aan te kaarten.

wooncoop is geen traditionele projectontwikkelaar, maar een burgercoöperatie, die op een voorzichtige manier omspringt met het kapitaal dat haar door burgers wordt toevertrouwd. Het is in die context dat wij enkele voorwaarden aan dit project hebben gesteld. Voorwaarden die overigens in overleg met de stad zijn vastgelegd, en die wij nu één voor één aanpakken.

Eén van die voorwaarden is het verzamelen van investeringskapitaal bij ethische beleggers, buren en andere geïnteresseerden. De kapitaalwerving werd recent opgestart, en we zijn verheugd om hierbij op de enthousiaste medewerking van de stadsadministratie te kunnen rekenen.

De stad Sint Niklaas en wooncoop organiseert binnenkort een persconferentie om dit project uit de doeken te doen. Er volgen ook meerdere infosessies voor iedereen die interesse heeft om op de Paterssite te wonen of om erin te investeren.

Wat ons betreft zit het project dus helemaal niet in de koelkast, integendeel. Wij staan in de startblokken om de Paterssite uit haar as te laten verrijzen, samen met de stad Sint-Niklaas en Interwaas als partner.

Lees alles over de Paterssite op de projectpagina


Nieuwbouwproject Oostenburg in Amsterdam. © Jean-Pierre Jans

Amsterdam gaat als eerste stad in Nederland de woonplicht invoeren voor nieuwe huizen. Dat wil zeggen dat als je een nieuw huis koopt, je daar ook effectief moet gaan wonen. En dat je het niet langer voor veel geld kunt verhuren, zoals nu heel vaak gebeurt. De gemeente voert deze maatregel in om beleggen in huizen tegen te gaan. Er is een woningnood in Amsterdam, en de gemeente wilt niet langer dat mensen daaraan verdienen. Wij bij wooncoop vinden dat een geweldig idee van de Amsterdammers. Want woningen worden veel te vaak gebruikt als belegging. Dat is ook van onze sterkste drijfveren geweest om wooncoop op te richten. Dat wonen terug een recht moet worden, en dus geen financieel middel. Er wordt teveel geprofiteerd van de dure huizenmarkt en de happy few worden er slapend rijk van. Laat ons een voorbeeld nemen aan Amsterdam en ook in Vlaanderen  of tenminste in een aantal grote steden een woonplicht invoeren. Dat zal helpen om woningen stilaan terug betaalbaar te maken.