Header afbeelding

Organisatie in de Kijker: Dégage

Supergoed nieuws! Autodeelorganisatie Dégage leent €25.000 aan wooncoop! 

Dégage vraagt bij instap aan elk lid een waarborg van 75 euro. Deze dient niet om de reguliere werking te dekken, maar wel als buffer voor mocht Dégage door onvoorziene omstandigheden in financiële nood komen. Omdat dit centjes zijn die geparkeerd staan op de rekening, leek het voor Dégage zinvoller om deze te investeren in initiatieven zoals wooncoop. En dit omdat wooncoop en Dégage, naast een kantoor, ook heel wat waarden delen.

John Wante, de voorzitter van Dégage, legt het zo uit:

“We komen uit een individualistisch tijdperk. Daarin is elke burger consument die zoveel mogelijk voor zichzelf probeert te kopen. Het gevolg is achteruitgang van het milieu, een groeiende kloof tussen arm en rijk en sociale vervreemding. Dégage en wooncoop laten beiden mensen samenwerken om in hun noden te voorzien.”

“Dégage laat mensen auto’s en fietsen delen. Wie kan, investeert in een auto en deelt die tegen kostprijs met wie er geen heeft. Zo kan iedereen goedkoper in zijn mobiliteit voorzien, zijn er minder auto’s nodig en leren mensen elkaar beter kennen. Bij wooncoop organiseren een groep burgers zich om de vastgoedmarkt te stabiliseren, collectiever te wonen en zo de stad duurzamer en leefbaarder te maken. Samen kopen ze woningen aan om te verhuren aan de coöperanten, en aan de werkelijke kostprijs. Bij wooncoop huur je als het ware bij jezelf. Zo wordt een brug geslagen tussen huren en verhuren, en wordt wonen veel eerlijker.”

John Wante Dégage investeert in wooncoop

John gaat verder:

“Kortom, Dégage en wooncoop experimenteren beide met een nieuw soort economie. Een economie waarin je de kosten deelt om samen te genieten van mobiliteit of van huisvesting. Dit staat haaks op een model waarin mensen met geld dingen kopen exclusief voor zichzelf of die verhuren aan anderen met de bedoeling er winst uit te halen.”

“Wooncoop en Dégage kunnen elkaar vooruithelpen. Ik denk dat Dégage onder zijn leden veel mensen heeft die openstaan voor wooncoöperaties zoals wooncoop. Omgekeerd, zijn de bewoners bij wooncoop vaak mensen die openstaan voor het delen van eigendom.”

Een goeie match

En omdat wooncoop en Dégage zo goed matchen, zijn er natuurlijk mensen die beide systemen gebruiken. Britt Buseyne van Sustainababbels is zo iemand:

Britt Buseyne Sustainababbels Degage investeert in wooncoop

Toen we Britt vroegen waarom ze zowel Dégage-lid als wooncooper is, vertelde ze ons:

“Na jaren bezig zijn met duurzaamheid, ben ik ervan overtuigd geraakt dat er systemische oplossingen nodig zijn. Als je als individu impact wil maken, is het dan ook het meest logische om deel te nemen aan zo’n nieuwe systemen en/of te investeren in de bedrijven die ze implementeren. Daarom deel ik mijn auto via Dégage en investeer ik in aandelen van wooncoop. “

We konden het niet beter zeggen! Dankuwel Britt!

Hoe werkt Dégage nu juist?

De missie van Dégage is om meer sociale en leefbare buurten te creëren. Om dat te bewerkstelligen laten ze mensen auto’s en fietsen delen overal in Vlaanderen en Brussel. Vandaag heeft de vzw zo’n 380 deelauto’s in haar vloot die gebruikt worden door meer dan 4500 leden. 

De organisatie zelf koopt de wagens niet aan. Deze blijven eigendom van de eigenaar die door het beschikbaar stellen van de auto kosten bespaart. De leden die de wagen gebruiken betalen een eerlijk tarief dat kostendelend is. Zo streeft Dégage naar een toegankelijke en laagdrempelige mobiliteit voor iedereen.

Wat doet Dégage dan specifiek? Zij ondersteunt en ontzorgt het autodelen door de administratie te regelen, de facturatie te doen, schadeclaims te behandelen,, enzovoort. 

Hoewel de organisatie onlangs een professioneel team aannam om de sterke groei op te vangen, wordt Dégage al meer dan 24 jaar gedragen door leden en vrijwilligers. Achter de deelauto’s zitten echte mensen die vol enthousiasme de werking uitbouwen. Dit sociale en lokale aspect vindt Dégage heel belangrijk. Enkel zo is en blijft autodelen een buurtverhaal.

Ook jij kan autodelen

Wil je ook bijdragen aan een toegankelijke mobiliteit en minder auto’s in de buurt? Overweeg dan om je auto te delen. Je krijgt niet enkel geld terug per gedeelde kilometer, je creëert ook meer ruimte. Elke deelauto maakt andere auto’s overbodig. 

Heb je zelf geen auto en wil je liever een deelauto of -fiets van Dégage gebruiken? Check de aanbodskaart van Dégage en volg een vrijblijvend online of fysiek infomoment. Inschrijven kan via degage.be/infosessie

Dégage investeert in wooncoop. Autodelen voor collectief wonen