Header afbeelding
RECLAME

Wenst u met uw investering een lokaal project te steunen, of de gehele wooncoöperatie?

*Elke investering in aandelen of leningen van wooncoop is een investering in de vennootschap wooncoop in zijn geheel. Er is geen rechtstreeks verband tussen de belegging en een woonproject van wooncoop  Meer weten? Klik hier.Bekijk alle projecten

Ik ben

Ik wens te investeren in

Aandelen Lening Investeringsbelofte

als in .

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota.

Word impact-investeerder

Investeren in wooncoop betekent investeren in kwaliteitsvol en eerlijk wonen, goed samenleven, ecologische duurzaamheid en aangename steden op mensenmaat. 

Via de democratische, coöperatieve aanpak brengt wooncoop mensen, kapitaal en kunde samen. De experts van de vennootschap nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de bouw en het beheer van de woningen, en vanaf €250 kan je ontzorgd investeren in vastgoed.

Aandelen

Vanaf €250,- (*)

Beoogde waardestijging volgens vastgoedindex (*)

(in 2018-2021 steeg de vastgoedindex
met gemiddeld 4,6% / jaar)

Geen roerende voorheffing op waardestijging

Geen jaarlijks dividend

Geen garantie op rendement

Lange-termijninvestering

Lening

Vanaf €5000,-

Drie mogelijke achtergestelde leningen:

DuurtijdInterestOpvraagbaarheid
Onbepaalde duur
(minimum 1 jaar)
1%*Op 6 maand
3 jaar2%*Terugbetaling na 3 jaar
5 jaar3%*Terugbetaling na 5 jaar

*de interest is onderhevig aan 30% roerende voorheffing

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN
0
Enthousiaste coöperanten
0
Kapitaal van burgers
"Als investeerder draag je bij aan een veerkrachtig en innovatief woonconcept dat onze maatschappij en bewoners beschermt tegen de grillen van een competitieve vastgoedmarkt. Bovenop dit maatschappelijk rendement ontvang je een financieel rendement. Samen bouwen we aan de toekomst."
Karel LOOTENS
wooncoop

Wees je bewust van de risico's

Aandelen

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van wooncoop, houdt risico’s in. De aandelen van wooncoop zijn enkel overdraagbaar aan bestaande coöperanten en na toestemming van het bestuur van wooncoop. Bij uittreding is het scheidingsaandeel begrensd, zoals bepaald in het intern reglement van wooncoop, op basis van de financiële resultaten van wooncoop en de evolutie van de waarde van het vastgoed van wooncoop. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Het rendement op de aandelen is niet gegarandeerd. Er is altijd een risico dat dit laattijdig betaald wordt, of dat de betaling uitblijft. Ook belangrijk om te weten is dat het eventuele rendement niet via jaarlijkse dividenden wordt uitgekeerd maar wel bij uitstap verkregen wordt via een waardegroei van het aandeel. Deze waardegroei beoogt de residentiële vastgoedprijsindex te volgen maar is steeds afhankelijk van de financiële prestaties van wooncoop zelf. Het is dus niet zeker dat dit dit beoogde rendement zal gehaald worden. Het is ook nooit zeker dat de residentiële vastgoedprijsindex zal blijven stijgen.

Leningen: Investeren via een lening, zoals de achtergestelde lening van wooncoop, houdt risico’s in. De leningen zijn niet overdraagbaar. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om aan wooncoop te lenen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Belangrijk om te weten

Volgende links brengen je naar de wooncoop-pagina “Investeringsvoorwaarden“.