Header afbeelding
RECLAME

Wenst u met uw investering een lokaal project te steunen, of de gehele wooncoöperatie?Bekijk alle projecten

Ik ben

Ik wens te investeren in

Aandelen Lening Investeringsbelofte

als in .

maak goed wonen mogelijk voor iedereen

wooncoop investeert in gronden en panden om er betaalbare en kwalitatieve huurwoningen van te maken. 
Investeren in wooncoop betekent meebouwen aan een toekomst waarin coöperatief wonen, naast kopen en huren, een vaste waarde wordt op de woningmarkt. wooncoop ziet wonen als een recht, geen financieel product.

Sinds 2017 timmeren wij volop aan de weg om deze vorm van wonen op de kaart te zetten. Met succes!
Het is dan ook een slimme, duurzame en veilige investering.

Aandelen

Lening

ethisch beleggen

Als belegger laat je jouw investeringsbeslissing niet enkel afhangen van rendement en risico, je kijkt ook naar de effecten van jouw geld op de maatschappij en je leefomgeving. Daarom is investeren in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze.

LOkaal

Jouw geld wordt ingezet voor duurzame stads- of dorpskernontwikkeling. Bij onze keuze van projecten houden wij rekening met mobiliteits- en ecologische aspecten. Daarnaast streven we in onze huizen gelijkwaardigheid en sociale inclusie na. Het wooncoop-model is haalbaar voor mensen met uiteenlopende economische, fysieke of mentale mogelijkheden.

waardevast

Het rendement bij wooncoop is eerlijk én competitief. Door de variatie aan spaar- en beleggingsproducten die wooncoop aanbiedt, komen wij tegemoet aan de wensen van beleggers met een uiteenlopend beleggersprofiel. Het vastgoed dat onze coöperatie in portefeuille heeft, vormt een solide basis.

zorgenvrij

wooncoop en zijn aandeelhouders beheren de panden als een goede huisvader, je geniet mee door een eerlijk rendement. De panden waarin wooncoop investeert, worden duurzaam gebouwd of gerenoveerd, waardoor zij de tand des tijds kunnen doorstaan. Als aandeelhouder heb je medezeggenschap in het beheer van de coöperatie.

Kopie van Tekengebied 2 kopie 3

Ethisch rendement

Voor onze coöperatie is het financieel rendement een middel, geen doel. Jouw geld heeft impact op de kwaliteit van wonen en leven, de economische- en maatschappelijke duurzaamheid. Bovendien heeft jouw geld het potentieel om een sneeuwbaleffect te veroorzaken die de vastgoedmarkt eerlijker en minder speculatief maakt.

meer informatie?

Geen evenementen gevonden!
Meer laden
wooncoop pers vanilla-bear-films-JEwNQerg3Hs-unsplash

Wees je bewust van de risico's

Aandelen: Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van wooncoop, houdt risico’s in. De aandelen van wooncoop zijn enkel overdraagbaar aan bestaande coöperanten en na toestemming van het bestuur van wooncoop. Bij uittreding is het scheidingsaandeel begrensd, zoals bepaald in het intern reglement van wooncoop, op basis van de financiële resultaten van wooncoop en de evolutie van de waarde van het vastgoed van wooncoop. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/informatienotas en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgeurd door de FSMA.

Leningen: Investeren via een lening, zoals de achtergestelde lening van wooncoop, houdt risico’s in. De leningen zijn niet overdraagbaar. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om aan wooncoop te lenen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/belangrijk-om-te-weten en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.