Header afbeelding

Hoe start je een inclusief woonproject op?

wooncoop zet je graag op weg met haar draaiboek “COÖPERATIEF WONEN IN SAMENWERKING MET BEWONERSBEGELEIDING”  Het draaiboek is het resultaat van de onderzoeksopdracht namens de provincie Oost-Vlaanderen aan wooncoop om na te gaan of het coöperatief woonmodel een antwoord kan bieden op de woonnood van specifieke doelgroepen, in bijzonder zij die terugvallen op begeleidingsdiensten.

Het draaiboek werd ontwikkeld met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met het kenniscentrum welzijn, wonen en zorg.

downloads

 

kwaliteitsvol wonen is een basisrecht


Wonen is een basisrecht dat opgenomen is in de Belgische Grondwet (artikel 23) en de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Nochtans geen evidentie voor uiteenlopende doelgroepen.  
Gaandeweg hebben we kunnen vaststellen dat wonen voor veel doelgroepen eerder problematisch is. De coöperatie als burgerbeweging biedt een uitweg, weliswaar met een grondige analyse.

In die optiek is wooncoop aan de slag gegaan met partners uit het brede werkveld o.a. in diepgaande gesprekken over wonen en zorg. Ook in het verleden hebben organisaties in zorg en welzijn al moeten ervaren dat het combineren van zorg verlenen en huisvesting aanbieden geen gemakkelijke opgave was. Sinds 1 januari 2017, met de invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking, is die scheiding nog explicieter en denken veel organisaties na over hoe de toekomst er voor hen zal uitzien.

 

de handen in elkaar slaan

In de configuratie van coöperatief wonen met bewonersbegeleiding hebben we vier partijen gedefinieerd.

    1. De wooncoöperatie: het vehikel waarmee financiën en gebouwbeheer worden gerealiseerd. De coöperatie zorgt voor de nodige juridische en financiële structuur.
    2. De bewoners zij kiezen bewust voor het coöperatief woonmodel met de voordelen van levenslang, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.
    3. De initiatiefnemende organisatie of achterban (familie, vrienden, kennissen, enz.): zij initiëren het project en zullen de bewoner hoofdzakelijk financieel maar ook praktisch ondersteunen.
    4. De bewonersbegeleiding: zij hebben een wezenlijke rol in het welslagen van het project. In ons model heeft elke individuele bewoner nood aan begeleiding en zodoende hebben we de term bewonersbegeleiding gekozen om het de juiste lading te geven. Dit kan één persoon zijn, of eveneens een groep van personen (zonder specifieke juridische structuur), of het kan een heuse begeleidingsdienst zijn met een juridisch kader. De onderlinge relaties zitten vervat in onderstaande grafische illustratie: coöperatie – bewoner –achterban/initiatief nemende organisatie – bewonersbegeleiding. Dit quadrumviraat is de essentie van het model dat we in het draaiboek uit de doeken doen.

Interessante links