INFORMATIENOTA

wooncoop financiert haar projecten onder andere via de uitgifte van aandelen en leningen. Deze aandelen en leningen worden publiek aangeboden. Dit vereist de publicatie van de volgende informatienota’s:

Deze informatienota’s zijn ingediend bij de autoriteiten voor financiële diensten en markten (FSMA) en eveneens beschikbaar op de website van de FSMA.