MISSIE

  1. Goed wonen betaalbaar maken voor een breed publiek.

    wooncoop wil ervoor zorgen dat betaalbaar, duurzaam en kwalitatief wonen binnen een stedelijke setting bereikbaar wordt voor iedereen. Ook mensen met een grotere afstand tot de vastgoedmarkt, zoals bijvoorbeeld singles en eenoudergezinnen. 

 

  1. Gezonde relatie tussen huurder en eigenaar
    Elke huurder is ook aandeelhouder en heeft dus zeggenschap in het beleid van de coöperatie. Bewoners zijn ook vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur om deze inspraak in het beleid en beheer van de woningen te verzekeren.
    Huurders hebben ook woonzekerheid: het recht op levenslang, flexibel wonen. Dit betekent dat de woonsituatie kan aangepast worden aan de behoeften van de bewoners. 

 

  1. Een gevarieerde bewonersgroep

wooncoop richt zich op mensen die graag wonen in de privacy van hun eigen woonunit maar die ook willen genieten van gemeenschappelijke ruimtes (wasplaats, atelier, tuin,…). Een gezonde balans tussen privacy en sociale interactie staat ier centraal. Daarbij hopen we ook een variabele groep mensen aan te spreken, in leeftijd en gezinssamenstelling. Hierbij heeft de coöperatie extra aandacht voor zij die het in de klassieke woningmarkt moeilijk hebben, bijvoorbeeld singles en eenoudergezinnen.