OVER ONS

KAREL LOOTENS

Mede-oprichter, bestuurder en medewerker. Werkt dagelijks mee aan de externe contacten, communicatie en ondersteuning voor de lokale projecten buiten Gent.
Hij bouwde als sociaal ondernemer veel ervaring op met (coöperatief) ondernemen en met bouwen en vastgoedbeheer, zowel professioneel als in privéverband. Karel werkte in het verleden o.a. als coördinator van Bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van De Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

LUKAS VANELDEREN

Mede-oprichter, bestuurder en medewerker. Werkt dagelijks aan de financiële en organisatorische aspecten van wooncoop en aan de opvolging van wooncoopprojecten in Gent. Tien jaar ervaring met data-analyse en software in de wetenschappelijke sector. Sinds 2016 bezig rond ruimtelijke ordening,  stadsontwikkeling en wonen. Sociaal en ecologisch bewogen met een hart voor de stad en stadsbewoners.

GERBRAND NOOTENS

Mede-oprichter en medewerker. Werkt aan ondersteuning van wooncoop, team Brussel en wooncoopprojecten in Gent. Volgt sinds een tiental jaar met veel interesse de cohousingbeweging in Gent en omgeving. Na realisatie van het project cohousing de Schilders in Sint-Amandsberg vooral geboeid om de coöperatieve woonvorm in de praktijk te brengen.

JEROEN GAEREMYNCK

Sedert 2011 is hij betrokken bij de introductie van collectieve woonvormen in Brugge en Vlaanderen. Eerst door de oprichting van de vzw Samenhuizen Brugge en daarna door zich te plaatsen als cohousingbegeleider onder de naam Gemeengoed. Hij specialiseert zich op vernieuwende woonconcepten waarbij collectiviteit en co-creatie de kern van uitmaken. Binnen wooncoop begeleidt hij enkele projecten en leidt hij het lokaal team Brugge.

ANTHONY HERMANS

Samen met Luc projectverantwoordelijke in Brussel. Gepassioneerd in real-estate op zoek naar oplossingen om milieuvriendelijk en gezonde woningen te ontwikkelen. Na 3 generaties projectontwikkeling is hij overtuigd dat coöperatieve woningoplossingen de manier zijn om het recht op betaalbaar en vraaggedreven wonen te verzekeren op korte & lange termijn.

LUC LAMPAERT

Projectverantwoordelijke Brussel. Hij is sinds 2012 actief als initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, oa het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen van de traditionele formules liggen. Hij onderzocht het coöperatief gedachtegoed om vervolgens aan te sluiten bij wooncoop om samen de boodschap uit te dragen; coöperatief wonen is bouwen aan een stad met toekomst.

ANNE VERDOODT

Projectverantwoordelijke regio Leuven en medewerker bij Wooncoop sinds november 2019.  Vanuit haar persoonlijke zoektocht naar betaalbaar wonen werd Anne getriggerd door de slogan van Wooncoop “huren bij jezelf”.  Anne is een geboren verbinder, netwerker, coach en projectleider en draagt het “samen gemeenschap vormen” een zeer warm hart toe.  Graag zet ze zich dan ook in voor de startende bewonersgroepen uit het Leuvense om woondromen te realiseren, en zal ze lokale wooncoopprojecten opvolgen in deze regio.

ANNELIES BONNEUX

Actief in gemeenschappelijk wonen sinds 2008 en voormalig bewoner bij Association Ecolonie. Haar ervaring als verpleegkundige en zelfbouwer, gecombineerd met haar ondernemersbloed en idealisme zijn de brandstof om in België gemeenschappelijk wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Het begeleiden van groepen in hun weg naar het verbeteren van hun en onze samenleving geven haar veel vreugde. De inzet als lokale trekker en medewerker voor wooncoop is voor haar de beste manier om op grote schaal mee te bouwen aan een hechte samen-leving.

 STEVEN VAN CRIEKINGE

Geboren Leuvenaar. Samen met Anne projectverantwoordelijke in regio Leuven. Sociaal en ecologisch bewogen mens met grote interesse in nieuwe woonvormen. Trots op persoonlijk renovatieproject gebouwd met ecologische materialen.  Daarnaast actieve deelname in de transitiebeweging via o.a. geefpleinen/repaircafé’s/Lets. Mede door zijn tewerkstelling in een werkloosheidsdienst werd Steven steeds weer sociaal getriggerd om mee te bouwen aan verandering van de huidige structuren. Hij werkt graag mee aan het coöperatief wonen vanuit een groot hart voor natuur en maatschappij.

JAN DE KEYSER

Verbinder, verkenner, creator en kansengever. Vanuit zijn bedrijf “Attent voor Talent” gaat Jan, samen met zijn klanten, op zoek naar organisatievormen die passen bij de uitdagingen van morgen. 

Jan leerde ons kennen en waarderen tijdens het verkoopproces van zijn eigen woning, die momenteel binnen wooncoop een inclusief en coöperatief woonproject is voor mensen met een beperking (de Binnenwereld). Hij maakt nu zijn engagement binnen wooncoop nog concreter door vanaf maart ’20 als werkend vennoot een aantal taken op vlak van marketing en netwerking op zich te nemen. 

 

SAMENWERKEN?

Heb je een aankooptip voor ons, wil je graag samenwerken of wil je een bewonersgroep opstarten of vervoegen? Neem dan zeker contact met ons op. Wij knopen graag een gesprek met je aan, en wie weet vloeit er een spannend project uit voort.

ERKENNING

Wooncoop is een erkende coöperatie en lid van coopkracht.

MEER WETEN?

Contacteer ons gerust!

GEGEVENS

wooncoop cvba
OndNr : 0681.921.282
info@wooncoop.be

Download onze statuten (PDF)