RAAD VAN BESTUUR

De rol van de raad bestuur is de financiële gezondheid van wooncoop te bewaken, te controleren of het beleid uitgezet door het management in lijn is met de doelstellingen van wooncoop en of dit beleid effectief gevolgd wordt.
De raad van bestuur komt jaarlijks een zevental keer samen.

Uit elk van de drie categorieën van vennoten werden twee bestuurders voorgedragen:

LAURA BAETS

Voorgedragen door de B-vennoten, zelf bewoner bij wooncoop.
Achtergrond in stedenbouw, en activisme voor klimaat en sociale rechtvaardigheid.
Medewerker bij Community Land Trust Brussel.
Actief bij buurthuis Trafiek VZW in de Brugse Poort in Gent rond het thema wonen.

PETER GESTELS

Voorgedragen door de C-vennoten.
Meer dan 30 jaar ervaring in bouw- en vastgoedsector.
Bestuurservaring in zowel commerciële vennootschappen als vzw’s.
Overtuigd van wooncoöperaties om wonen betaalbaar te houden.

KAREL LOOTENS

Voorgedragen door A-vennoten, mede-oprichter en medewerker bij wooncoop.
Ervaring in coöperatief ondernemen, bouwen en vastgoedbeheer.
Werkte in het verleden o.a. als coördinator van Bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van De Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

LUC MIERMANS – Voorzitter

Voorgedragen door de C-vennoten, voorzitter van de RVB.
Vele jaren ervaring met de werking van raden van bestuur.
Vertrouwd met bouw(projecten) en beheer van onroerend goed.
Volgde recent een postgraduaat vastgoedbeheer.
Gelooft in cohousing en de coöperatieve aanpak ervan.

DAAN NEELS

Voorgedragen door de B-vennoten.
Werkzaam bij Trividend, een risicokapitaalverstrekker gericht op sociale tewerkstelling.
Ervaren in vennootschapsadministratie en analyse van ondernemings- en financiële plannen.
Actief bij Act4change, een organisatie die actief jongeren helpt om de transitie te versnellen.
Beheert een samenwoonproject in Antwerpen.

LUKAS VANELDEREN

Voorgedragen door de A-vennoten. Mede-oprichter en medewerker. Werkt voltijds aan de financiële aspecten, de organisatie en projectopvolging van wooncoop. Tien jaar ervaring met data-analyse in de wetenschappelijke sector. Sinds 2016 bezig rond ruimtelijke ordening,  stadsontwikkeling en wonen. Sociaal en ecologisch bewogen met een hart voor de stad en stadsbewoners.

CHARLOTTE PATTYN

Voorgedragen door de B-vennoten.
Bewoonster van AlberThuis. Werkzaam bij GoodPlanet Belgium en student master in political economy, environmental justice en degrowth.
Geboeid door hoe we als maatschappij naar een ecologischer en socialer model kunnen (ont)groeien.  Vanuit haar eerstelijns ervaringen als bewoner wil Charlotte dan ook heel graag samen met wooncoop een deel uitmaken van deze transitie. Verder wil zij graag mee zorgen voor een goed contact tussen de raad van bestuur en de bewoners van wooncoop.

SAMENWERKEN

Wil je mee de komende jaren beleid/bestuur uitmaken van wooncoop ?

Wat mag je verwachten?

– mee aan de wieg van de eerste woningcoöperatie
– opleiding waar gewenst om je taken als bestuurder goed te kunnen volbrengen
– verzekering bestuursaansprakelijkheid
– een vrijwillig engagement

Wat vragen we?

engagement voor 6 jaar en aanwezigheid op de ongeveer 6 vergaderingen per jaar
complementaire talenten  in de ploeg (inzetten netwerk, juridische/financiële know-how, zicht op de woon/bouwmarkt, collectief wonen)

info

statuten
brochure

ERKENNING

wooncoop is een erkende coöperatie en lid van coopkracht.

MEER WETEN?

Contacteer ons gerust!

GEGEVENS

wooncoop cvba
OndNr : 0681.921.282
info@wooncoop.be

Download onze statuten (PDF)