Kan ik een wooncooplening of aandelen toewijzen aan iemand anders ?

Ja. Je kan inderdaad een lening geven en dit toewijzen aan een project.. 

Als je er vervolgens zelf zou komen wonen zal dit omgezet worden in aandelen als bewoner.

Je kan ook aandelen toewijzen aan een bewoner. Als achterban kan je kiezen om 2% korting toe te kennen aan een bewoner (wordt dan bewonerskorting) en zelf rendement te behouden. Op deze manier kan je een bewoner steunen èn zelf ook je eigen rendement behouden.

Wat bedoel je met de achterban?

Dat zijn ‘vrienden’ van je project. Zij willen mee investeren en deze investering wordt toegewezen aan jullie project.

Zij zijn C-aandeelhouders.

Hoe zorgt wooncoop voor de fondsen voor een nieuw project ?

Van zodra een bewonersgroep zich tot wooncoop richt starten we al met sensibilisering rond het vinden van fondsen bij de achterban. 

We doen dit op verschillende manieren: via infosessies specifiek voor dit nieuwe project, via onze sociale media,…

Wij vinden op dit moment voldoende bewoners-coöperanten en investeerder-coöperanten. Andere kanalen zullen op termijn ook aangeboord worden.

We maken ons sterk dat we investeerders vinden.