Heb ik inspraak in de coöperatie?

Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni). .Je hebt één stem op de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de algemene vergadering worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. 

Daarnaast is per pand 

      • overleg met de bewonersgroep, 
      • we organiseren thematische werkgroepen vanaf 2020
      • staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback.