Hoe kan ik aangeven welk project en wie ik ondersteun?

  • Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je aanduiden voor welk project van wooncoop je investeert.
  • Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je ook vermelden van welke bewoner je achterban bent, welke bewoner woonkorting krijgt op basis van jouw investering
  • Ook op het formulier voor leningen kan je dit aangeven.