Hoe wordt de instapwoonkost berekend voor iemand die veel later in een project komt wonen?

Iemand die na bijv. 20 jaar instapt, zal de instapwoonkost betalen volgens tabel.  De aandeelhouder krijgt dan zijn aandeel terug vermeerderd met de index. 

Wat gebeurt met de waarde die ondertussen wel is opgebouwd door de eerste bewoner (in vorm van afbetaling van hypotheek ed.) maar niet in vorm van aandelen teruggetrokken kan worden?

      • Het deel van de afbetaling dat we op termijn niet nodig hebben is het spaarbedrag in de woonkost. 
      • Het deel dat we wel nodig hebben wordt op termijn heropgenomen om instandhoudingswerken te financieren of risico af te dekken.