Hoe wordt er gestreefd naar een betaalbare woonprijs ?

wooncoop verhuurt aan kostprijs.  De woonkost (zonder kapitaalinbreng) ligt op jaarbasis rond de 5% van het geïnvesteerde bedrag (afhankelijk van ratio grond / gebouw). Dat is vrij courant. Dan moet nog in rekening gebracht worden dat een deel van die 5% omgezet zal worden in kapitaal.

Dus, om een gunstige woonkost te bekomen (om het betaalbaar te maken) werkt wooncoop op het grondaandeel (efficiënt gebruik maken van de beschikbare oppervlakte) en aan de bouwkost (compact bouwen tegen een goede vierkantemeterprijs).