zijn de wooncoop aandelen fiscaal aftrekbaar

wooncoop wil haar aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng en beoogt een rendement van gemiddeld 2% per jaar, hetzij via dividend, hetzij via waarde-aangroei van het aandeel. In de huidige startfase van wooncoop is winst moeilijk haalbaar en zal het het rendement lager liggen. Daarom kijkt wooncoop op een wat langere termijn, en streven we ernaar het gemiddelde van 2% per jaar te halen voor kapitaal dat ons voldoende lang ter beschikking wordt gesteld. Coöperanten die wonen bij wooncoop komen niet in aanmerking voor dividend, maar ontvangen wel een ristorno (korting) op de woonkost.

wooncoop kiest voor een beoogd rendement van 2% per jaar met de ambitie om het waarde-verlies van kapitaal door inflatie te compenseren.

Wanneer je aandelen in waarde stijgen dan is dit rendement vrijgesteld van roerende voorheffing omdat wooncoop een erkende coöperatie is.