Hoeveel bedragen de kosten voor begeleiding van de bewonersgroep ?

Ik heb begrepen dat jullie voor de begeleiding 37 € per uur aanrekenen.  Klopt dat?

Neen, dit klopt niet.  We vergoeden de werkende vennoten aan dit tarief. Begeleiding als een consultant doen we niet, we begeleiden wel de projecten die we mee realiseren.

Voor de bouwperiode tot oplevering rekenen we een percentage van 6% van de (Aankoopprijs grond/pand + kosten op de aankoop + verbouwingen en BTW + werkingskosten wooncoop).  Vanaf de oplevering rekenen we een bijdrage van 30 euro per maand per wooneenheid. Deze zit vervat in de woonkostberekening.

De vennoten worden betaald volgens gepresteerde uren aan het uurloon van 37€.