Hoeveel wordt er voor een aandeel betaald bij uittreden?

wooncoop beoogt de nominale waarde (250 euro) van de aandelen uit te keren.  Indien wooncoop een geaccumuleerd verlies heeft, zal wooncoop de waarde van de aandelen volgens de balans uitkeren.

wooncoop streeft er naar geen verlies te accumuleren.  Daarenboven heeft wooncoop de ambitie om bij het uittreden van B-aandelen een dividend uit te keren om het waardeverlies door inflatie gedeeltelijk te compenseren.

Daarbij wordt de gezondheidsindex toegepast over de periode waarin de aandelen ingeschreven waren,  verminderd met de vennootschapsbelasting die gepaard gaan met dit dividend.  Op dit dividend zal roerende voorheffing betaalt moeten worden.

Deze procedure ligt nog niet vast en wooncoop geeft nog geen garanties.