Hoeveel wordt er voor een aandeel betaald bij uittreden?

Bij het einde van het lidmaatschap door gehele of gedeeltelijke uittreding hebben de vennoten recht op een scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel is de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt. Op dit moment limiteren de statuten het scheidingsaandeel nog tot het bedrag dat op het aandeel werd gestort. Dit wordt momenteel herzien om een rendement via waarde-aangroei van het aandeel toe te laten.