Modelovereenkomst voor de bewoner

Deze werd opgesteld op basis van nieuwe huurdecreet januari 2019.