Toelichting roerende voorheffing.

Iedere aandeelhouder kan tot € 810 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 810 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte. Aandeelhouders informeren we hoe ze dit concreet kunnen doen.
Voor 2019 was dit 800, in 2018 was dit 640, daarvoor tot € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.