Toelichting roerende voorheffing.

Iedere aandeelhouder kan tot € 800 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 800 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte.
Voor het jaar 2018 was dit 640, daarvoor tot € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.