Hoe verkoop ik mijn aandelen ?

Jazeker. Je aandelen kan je terugvragen elke eerste 6 maand van het jaar.

Je aandelen of een deel ervan wordt dan uitgeschreven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. Per uitgeschreven aandeel ontvang je de nominale waarde (250 euro) 

De procedure verloopt als volgt:

      • vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar
      • de uitschrijving vindt pas effectief plaats in het daaropvolgende jaar nadat de algemene vergadering de resultatenrekening voor het jaar van aanvraag heeft goedgekeurd. 
      • De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële toestand van wooncoop in het gedrang brengt.

concreet voorbeeld

Tussen januari en juni 2020 vraag je om uit te stappen.  In de loop van 2020 en bij het afsluiten van de boekhouding van 2020 krijgen we zicht op hoeveel euro er dient vrijgemaakt te worden om de uitstap mogelijk te maken.  Dit deel of een percentage ervan wordt dan door de Algemene Vergadering van juni 2021 goedgekeurd, en de uitbetaling volgt dan uiterlijk de maand daarna.

wooncoop wil graag dat wie eruit wil er ook uit kàn stappen. Dit in het bijzonder voor de bewoners. Indien moeilijke tijden zouden aankomen willen we hen voorrang geven.