Hoe verkoop ik mijn aandelen ?

Verkopen is niet het juiste woord; je kan je aandelen, of een deel ervan uitgeschrijven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. 

De procedure verloopt als volgt:

   • vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar. Aanvragen die later binnenkomen worden behandeld in het volgende jaar.
   • de uitschrijving vindt plaats in de tweede helft van het jaar
   • de uitkering (het scheidingsaandeel genoemd) vindt pas plaats na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering in het jaar na de aanvraag.
   • De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële gezondheid van wooncoop in het gedrang brengt.
   • De formele uitkering vindt dus een hele tijd na de aanvraag plaats, maar wooncoop voorziet de uitkering van een voorschot binnen een redelijke termijn.

concreet voorbeeld

Tussen januari en juni 2020 vraag je om uit te stappen.  In de loop van 2020 en bij het afsluiten van de boekhouding van 2020 krijgen we zicht op hoeveel euro er dient vrijgemaakt te worden om de uitstap mogelijk te maken.  Dit deel of een percentage ervan wordt dan door de Algemene Vergadering van juni 2021 goedgekeurd, en de uitbetaling volgt dan uiterlijk de maand daarna.

wooncoop wil graag dat wie eruit wil er ook uit kàn stappen. Dit in het bijzonder voor de bewoners. Indien moeilijke tijden zouden aankomen willen we hen voorrang geven.