Waarom is de woonkost bij instap nog zo hoog?

De meesten vinden de woonkost bij instap nog altijd te hoog en komt de verlaging van de woonkost na 25 à 30 jaar eigenlijk te laat om er nog van te kunnen profiteren. 

De woonkost kan verlaagd worden door een deel van de woningen gedeeltelijk te financieren met geld van investeerders. Het gevolg is een lagere kapitaalaflossing. De keerzijde is een hogere financiële kost. Wij gebruiken het geld van externe investeerders graag gericht. Dat wil zeggen specifiek voor woningen van mensen die niet de mogelijkheid hebben om te investeren of een hoge woonkost te betalen. wooncoop vindt het belangrijk toegankelijk en aantrekkelijk te zijn voor bewoners met verschillende financiële profielen. Dit is de reden waarom wij startende woongroepen ook vragen om kapitaal te werven bij externe investeerders.