Waarom spreken we van een beoogd dividend (2%) ? Waarom niet 1% of 6% ?

Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de algemene vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage.