Wanneer en hoe kan ik mijn aandeel verkopen?

Je kan je aandelen of een deel van je aandelen uitschrijven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. Per uitgeschreven aandeel ontvang je de nominale waarde(250 euro) De procedure verloopt als volgt:

    1. vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar
    2. de uitschrijving vindt pas effectief plaats in het daaropvolgende jaar nadat de algemene vergadering de resultatenrekening voor het jaar van aanvraag heeft goedgekeurd. De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële toestand van wooncoop in het gedrang brengt.