Hoeveel bedraagt het rendement op aandelen (dividend) ?

Voorlopig werken wij met een beoogd dividend van 2% rendement.

Indien dat op een gegeven moment niet meer werkt, zullen we moeten bijstellen, maar dat is vandaag niet aan de orde.

Het dividend wordt uitgekeerd binnen de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze vindt jaarlijks plaats uiterlijk op de eerste zaterdag van juni.

Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.  Dit is één van de bijzonderheden van onze vennootschapsvorm. De reden hiervoor is dat onze aandelen gewaardeerd zijn volgens balans. Er is geen marktwaarde die rekening zou kunnen houden met een nakende dividenduitkering.

Verder beroepen we ons op artikel 30 van onze statuten dat stelt :

“De betaling van de dividenden gebeurt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld.”