Wanneer wordt het dividend uitgekeerd?

Het dividend wordt uitgekeerd binnen de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze vindt jaarlijks plaats uiterlijk op de eerste zaterdag van juni.