Wat doet een syndicus en hoe wordt deze vergoed?

 

De sociale syndicus neemt een aantal specifieke taken op in een project t.a.v. de bewonersgroep. 

    • Zo voorziet hij/zij jaarlijks een ‘taartmoment’ met de bewoners. Dit is een bewonersvergadering, met als onderwerpen planning en evaluatie van het project.  
    • Verder is de syndicus het aanspreekpunt voor de bewoners, verantwoordelijk voor de coördinatie van klussen en het vinden en verwelkomen van nieuwe bewoners. 
    • De syndicus bespreekt eveneens de nacalculatie, en pleegt overleg met de bewoners, enj doet de voorbespreking van de algemene vergadering en je licht het analytisch plan toe. 
    • De syndicus zorgt voor de opvolging van de huur in tweede lijn (na administraie vanuit het Ondersteunend Team)

In de maandelijkse woonkost wordt 30€ per maand aangerekend om de syndicus te betalen en voor eventuele blijvende ondersteuning aan de groep.