Wat doet wooncoop om de risico’s op faling te beperken ?

 • We maken een zorgvuldige kasplanning
 • We besteden onze boekhouding uit aan een ervaren boekhouder die na het einde van elk kwartaal een tussentijdse resultatenrekening opstelt.
 • Voor we overgaan tot aankoop van een pand voeren we een grondig onderzoek uit:
  • een vertrouwde schatter schat de marktwaarde in van het pand of de grond
  • een ervaren architect schat de bouw- of renovatieprijs
  • we schatten de verhuurwaarde in
 • Bij voorkeur gaan we pas over tot aankoop van een grond of pand wanneer een deel van de toekomstige bewoners reeds gekend zijn
 • We spreiden onze financiering over banken, bewoners, investeerders en leninggevers.