Wat gebeurt er bij een faillissement van wooncoop ?

We stellen natuurlijk alles in het werk omdat dit niet zou gebeuren en als wooncoop aandeelhouder krijg je inzage en inspraak in ons beleid. 

Indien er toch een faling zou plaatsvinden zal een curator aangesteld worden die de panden en alle andere bezittingen zal verkopen tot zover het nodig is.  Met die opbrengst worden in deze volgorde de schulden terugbetaald aan:

   • de bank
   • de overheid (rsz schulden, achterstallige belastingen, ….
   • de leveranciers en leninggevers
   • de aandeelhouders

De vennootschap gaat over naar soortgelijk doel.

In onderling overleg worden eerst mogelijkheden onderzocht om bvb een site te verkopen aan een soortgelijk doel of aan een nieuw opgericht doel zodat de bewonersgroep onder dezelfde voorwaarden verder kan.

We hebben de intentie om zeker de bewoners (B aandeelhouders) hun aandeel bij elke vraag te kunnen terug te betalen maar ook de investeerders (C aandeelhouders)