Welke kosten worden maandelijks in de woonkost verrekend?

Eens bewoond,  is er nog een kost van 30€ per maand om de syndicus te betalen en voor eventuele blijvende ondersteuning aan de groep. 

Er is ook 5% van de totale woonkost voorbehouden voor provisie voor opvang van leegstand.

Deze kost is verschuldigd per woonunit en is verrekend in de maandelijks kost.