wooncoop wil geen winst maken, maar hoe komt ze aan geld om dividend uit te betalen?

We maken inderdaad wél boekhoudkundige winst. We beogen een winst die net volstaat om de beoogde dividenden uit te keren. In ons model beschouwen we dit niet als een werkelijke winst, maar als een financiële kost.

Dit wordt dan meegerekend in de financiële kosten in de woonkost.