Wordt er een ander tarief gehanteerd voor alleenstaanden met kinderen?

Neen. Bij wooncoop woon je aan woonkost, en dat is voor iedereen gelijk. 

We berekenen jouw persoonlijke woonbijdrage aan de hand van de huurberekeningsmodule waarin de grootte van jouw unit de woonkost zal bepalen.  

wooncoop kan met de C-aandelen gaan sleutelen door ze toe te kennen aan bewoners met minder of geen inbreng. Zo kan een bewoner die zelf geen kapitaal kan inbrengen noch achterban heeft, alsnog genieten van een bewonerskorting. Een solidaire oplossing dus die in de groep wordt besproken..