Zijn er kosten verbonden aan het verstrekken van een lening ?

Neen.  Nergens worden er instapkosten of andere administratieve kosten aangerekend.