VEELGESTELDE VRAGEN

Aandelen

Ja, u kunt aandelen bijkopen. 
Voor de gehele coöperatie is er een maximum van € 5.000.000 voor de periode van 22/10/18 tot en met 21/10/19 wat betreft de C-aandelen.

Bijkopen kan via de site https://aandelen.wooncoop.be

Ben je reeds geregistreerd dan kan je je aandeelhouder nr opvragen om zo de 2de en volgende keer aan te kopen. Je kan je aandeel toewijzen aan 1 of meerdere projecten van wooncoop.

Category: Aandelen

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. Als erfgenaam stuurt u drie documenten naar wooncoop:

 1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).
 2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.
 • indien het aandeel wordt overgenomen door de erfgenamen:
  naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
 • als wooncoop het aandeel moet terugstorten:
  het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.
 1. Het aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. Is het bewijs niet meer in uw bezit kan je dit opvragen bij wooncoop.

We helpen je graag verder om dit administratief vlot te verwerken.
U kan de keuze maken bij leven de aandelen over te dragen aan een andere persoon.

Category: Aandelen

Je kan je aandelen of een deel van je aandelen uitschrijven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. Per uitgeschreven aandeel ontvang je de nominale waarde(250 euro) De procedure verloopt als volgt:

  1. vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar
  2. de uitschrijving vindt pas effectief plaats in het daaropvolgende jaar nadat de algemene vergadering de resultatenrekening voor het jaar van aanvraag heeft goedgekeurd. De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële toestand van wooncoop in het gedrang brengt.
Category: Aandelen
 • We maken een zorgvuldige kasplanning
 • We besteden onze boekhouding uit aan een ervaren boekhouder die na het einde van elk kwartaal een tussentijdse resultatenrekening opstelt.
 • Voor we overgaan tot aankoop van een pand voeren we een grondig onderzoek uit:
  • een vertrouwde schatter schat de marktwaarde in van het pand of de grond
  • een ervaren architect schat de bouw- of renovatieprijs
  • we schatten de verhuurwaarde in
 • Bij voorkeur gaan we pas over tot aankoop van een grond of pand wanneer een deel van de toekomstige bewoners reeds gekend zijn
 • We spreiden onze financiering over banken, bewoners, investeerders en leninggevers.
Category: Aandelen

We stellen natuurlijk alles in het werk omdat dit niet zou gebeuren en als wooncoop aandeelhouder krijg je inzage en inspraak in ons beleid. Echter als dit toch zou gebeuren dan worden alle bezittingen van wooncoop verkocht. Met die opbrengst worden in deze volgorde de schulden terugbetaald aan:

de bank
de overheid (rsz schulden, achterstallige belastingen, ….
de leveranciers en leninggevers
de aandeelhouders

Category: Aandelen

Jazeker, ook externe investeerders kunnen aandelen in de coöperatie kopen. Dit kan eenvoudig door je in te schrijven als aandeelhouder via deze link

Category: Aandelen

Wie wil huren bij wooncoop moet minstens drie aandelen bezitten. Een aandeel kost 250 euro. De waarde van drie aandelen is gelijk aan de huurwaarborg.

Categories: Aandelen, Huren

Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni).Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de AV worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. Daarnaast is per pand overleg met de bewonersgroep, wensen we thematische werkgroepen te organiseren en staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback.

Category: Aandelen

Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de Algemene Vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage.

Category: Aandelen

Jazeker! Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je naar ons om te melden dat die op naam mogen staan van x of y. Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  Op de AV kan hij/zij echter niet zelf stemmen, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de AV en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.Het dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen/kapitaliseren.

Category: Aandelen

Uitstappen gebeurt aan nominale waarde : €250 blijft €250
Jaarlijks kan je laten weten dat je wenst uit te stappen voor een deel van je aandelen of het volledige bedrag. Dit door ons dit te laten weten via aandelen@wooncoop.be tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Bij het afsluiten van dat kalender jaar hebben we zicht op de financiële mogelijkheid om jouw aandelen terug te storten.

Category: Aandelen

Ja. Bedrijven en organisaties kunnen tot maximaal € 5.000 investeren in wooncoop via aandelen.wooncoop.be

Category: Aandelen

Je kan onbeperkt aandelen bijkopen. De coöperatie kan voor de periode van 22/10/18 tot 21/10/19 maximaal € 5.000.000 aan C-aandelen ophalen.
Elke aankoop dient door de raad van bestuur worden goedgekeurd.

Category: Aandelen

Ga naar aandelen.wooncoop.be en schrijf je in voor het gewenste aantal aandelen.

Category: Aandelen
 1. Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.
Category: Aandelen

Iedere aandeelhouder kan tot € 810 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 810 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte. Aandeelhouders informeren we hoe ze dit concreet kunnen doen.
Voor 2019 was dit 800, in 2018 was dit 640, daarvoor tot € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.

Category: Aandelen

Load More