VEELGESTELDE VRAGEN

BEWONERS - 3. Begeleiding door wooncoop

Langs jullie kant vragen we vooraf goed de informatie door te nemen, in het bijzonder de principes als wooncoöperatie en de visie op woonkostberekening. 

Als jullie hier achter kunnen staan zijn simulaties beter te begrijpen en vinden dan ook jullie akkoord om coöperatief te gaan wonen.  wooncoop evalueert vervolgens het project en laat weten of we hier mee door kunnen gaan.

Dit verwacht wooncoop van de groep:

   • intentieverklaring om te werken met wooncoop en aankoop aandeel
   • investeringsbelofte –  (financiële vuistregels: 1/3 van de bewoners bij oplevering en 1/6 bij de start, samen bepalen we het aantal aandelen)
   • visie/ambities van de groep (architectuur – woonvorm – sociale component gewenst of niet – verhoopte verhuisperiode – …) 
   • discretie van de groep over het project, de bewoners,.. 
   • een goede woongemeenschap vormen – uitbouw en onderhouden van bewonersgroep

wooncoop sluit enerzijds een groepsovereenkomst af met de bewonersgroep.  Anderzijds sluit wooncoop een individuele intentieverklaring af met elke bewoner. Dit gaat over het engagement dat de bewonersgroep samen het project gaat uitbouwen en dat er een groep gaat wonen.   Op dat moment betalen de kandidaat-bewoners  750€ of 1000€. De bewonersgroep draagt 1/3e van de kosten. Het kapitaal van de bewoners staat vast tot één jaar na de oplevering. 

wooncoop start met een trekkersgroep en de groep beslist of de engagements- regeling ook geldt voor nieuwe bewoners.  De individuele intentieverklaring is een financiële afspraak op maat van iedere bewoner volgens eigen keuze en eigen kunnen.

Ik heb begrepen dat jullie voor de begeleiding 37 € per uur aanrekenen.  Klopt dat?

Neen, dit klopt niet.  We vergoeden de werkende vennoten aan dit tarief. Begeleiding als een consultant doen we niet, we begeleiden wel de projecten die we mee realiseren.

Voor de bouwperiode tot oplevering rekenen we een percentage van 6% van de (Aankoopprijs grond/pand + kosten op de aankoop + verbouwingen en BTW + werkingskosten wooncoop).  Vanaf de oplevering rekenen we een bijdrage van 30 euro per maand per wooneenheid. Deze zit vervat in de woonkostberekening.

De vennoten worden betaald volgens gepresteerde uren aan het uurloon van 37€.

 

taken wooncoop lokale trekker of projectverantwoordelijke:

   • ondersteuning van de groep in haar taken
   • samen kapitaal en bewoners zoeken
   • bouwheerschap van het project
   • gebouwenbeheer

 

De sociale syndicus neemt een aantal specifieke taken op in een project t.a.v. de bewonersgroep. 

  • Zo voorziet hij/zij jaarlijks een ‘taartmoment’ met de bewoners. Dit is een bewonersvergadering, met als onderwerpen planning en evaluatie van het project.  
  • Verder is de syndicus het aanspreekpunt voor de bewoners, verantwoordelijk voor de coördinatie van klussen en het vinden en verwelkomen van nieuwe bewoners. 
  • De syndicus bespreekt eveneens de nacalculatie, en pleegt overleg met de bewoners, enj doet de voorbespreking van de algemene vergadering en je licht het analytisch plan toe. 
  • De syndicus zorgt voor de opvolging van de huur in tweede lijn (na administraie vanuit het Ondersteunend Team)

In de maandelijkse woonkost wordt 30€ per maand aangerekend om de syndicus te betalen en voor eventuele blijvende ondersteuning aan de groep. 

Load More