VEELGESTELDE VRAGEN

PROJECTEN - 2. Huurovereenkomst

Ja.  Verhuizen binnen wooncoop kan zeker ook. Als je op zoek bent naar een nieuwe woonplek binnen wooncoop dan heb je als bewoner voorrang bij uitstap tov de niet-bewoners.

Deze werd opgesteld op basis van nieuwe huurdecreet januari 2019.

Ja. Wie wil huren bij wooncoop moet minstens drie aandelen bezitten. Een aandeel kost 250 euro. De waarde van drie aandelen is gelijk aan de huurwaarborg.

Elke bewoner kan beslissen om vervroegd uit het contract treden mits een opzeg van 3 maanden. De opzeg gebeurt schriftelijk via aangetekend schrijven. De opzeg gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de aankomst van de opzegbrief. 

Tijdens de opzegperiode zal naar een nieuwe bewoner worden gezocht door de groep en door de vertrekkende bewoner. De bewoner dient op afgesproken momenten toegang te verschaffen tot de te verhuren ruimte.

Je kan dan ook kiezen om al dan niet uit de coöperatie te stappen.  

Bij wooncoop wordt de woonkost via het principe “kostendelend” berekend.

Je woont er aan de echte woonkost, en ja, deze wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Load More