VEELGESTELDE VRAGEN

INVESTEREN - 1. Algemeen

Jazeker.  Ook externe investeerders kunnen aandelen in de coöperatie kopen of leningen verstrekken. Dit kan eenvoudig door je in te schrijven als aandeelhouder via het aandelen.wooncoop.be.

Jazeker! Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij het registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je  ons om te melden aan wie je deze aandelen wenst toe te wijzen.  

Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  

Op de Algemene Vergadering kan hij/zij echter niet zelf stemmen indien minderjarig, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de Algemene Vergadering en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.

Het eventuele dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen of te kapitaliseren. 

Aandelen en leningen staan steeds op naam van 1 persoon, niet op naam van een koppel.

Je wil met jouw belofte een (toekomstig) bewoner steunen. Als het project, waarin de (toekomstige) bewoner wil wonen, niet doorgaat zal de belofte vervallen en niet worden gelicht. Als het project met zekerheid doorgaat (aankoop van grond of pand, of erfpachtovereenkomst) dan wordt de investeringsbelofte gelicht en het door jou beloofde bedrag opgevraagd.

Bij een uitstap (zowel als bewoner of als niet bewoner) is het mogelijk dat het kapitaal niet kan terugbetaald worden. 

De Raad van Bestuur dient de reden hiervan te motiveren en een voorstel te doen tot terugbetalen (bvb in schijven, een percentage van je inleg verspreid in de tijd).

Je centen blijven steeds de nominale (250 euro) waarde behouden.

De nominale waarde zou kunnen zakken door bvb een crisis in de vastgoedmarkt, als de panden niets of plots veel minder waard zouden zijn dan bij de start. We verworven die panden niet alleen via aandelen maar ook met leningen dus daarom hebben we hier minder schrik voor.

Load More