VEELGESTELDE VRAGEN

PROJECTEN - 1. Algemeen

Ja. 

Dit vormt geen verschil voor ons. Alleen is de grond dan geen eigendom van wooncoop maar wordt hiervoor een canon afgesproken met de eigenaar.   

Wel is dient de duurtijd van erfpacht op langere termijn te liggen.  wooncoop wenst het principe van woonrecht waar te maken. Er dienen dus vooraf afspraken gemaakt te worden met de eigenaar over de  opties bij het beëindigen van de erfpacht: keert de grond terug naar de eigenaar of kan deze gekocht worden door wooncoop?  

Voordeel : Een erfpacht kan goedkoper zijn omdat je dan dit deel niet hoeft te financieren op voorhand.

 

wooncoop doet elk jaar mee aan de Samenhuizen-dag. Daar kan je binnenkijken in onze projecten.

wooncoop gaat op zoek naar panden die enerzijds te groot zijn voor een klassiek gezin en anderzijds te klein zijn (te goede staat voor sloop) voor de klassieke project-ontwikkelaars.

Wat de kostprijs zelf betreft willen we vooral dat het ten hoogste marktconform is, liever lager. Ook anderen dan de startgroep moeten kunnen participeren/het kunnen betalen …

Elke bewonersgroep kan zelf voorstellen uitwerken bij de ontwikkeling van hun wooncoop-project voor het optimaal benutten van ruimtes/kamers die 1 op de 2 weken niet benut worden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de architect en wooncoop. 

wooncoop is een burgercoöperatie, een vehikel om projecten waar te maken. wooncoop koopt de panden aan en wordt eigenaar.  De bewoners beleggen hun kapitaal in de coöperatie en worden aandeelhouder.  

De bewonersgroep vormt wel een eigen autonome groep binnen wooncoop met zekere mate van inspraak tav het pand. Je huurt als het ware bij jezelf!.

Load More