VEELGESTELDE VRAGEN

WOONCOOP - 3. Wooncoöperatie

wooncoop als coöperatieve vennootschap groepeert meerdere cohouse-projecten.

De cohouser wordt op die manier geen (mede)eigenaar van een stuk onroerend goed, maar wel coöperant/aandeelhouder van een vennootschap die eigenaar is van diezelfde onroerende goederen.

Het biedt aantrekkelijke kansen om soepeler in te stappen en later uit te stappen, dan wanneer men zakelijke eigenaar van een onroerend goed is. Ook tussentijds wijzigen van woonst kan op een bepaald moment aantrekkelijk zijn. 

Tenslotte kan een vennootschap ook met een ander tijdsperspectief de financiering van dergelijke projecten aanvangen.

Een belangrijk ander voordeel is dat door deze aanpak cohousing projecten ook toegankelijk worden voor huurders, of voor kandidaat-kopers met beperkte financiële draagkracht. In een klassieke opzet van mede-eigendom is dat minder evident, via (coöperatieve) vennootschapsvorm zijn daar kansen omdat financiering van het project anders wordt bekeken.

wat we nièt zijn: 

   • we zijn geen consultants
   • we zijn geen immokantoor
   • we zijn geen sociale huisvesting, noch een high end vastgoed projectontwikkelaar

wat zijn we wèl : 

   • we zijn een bewonerscoöperatie en zijn er voor de bewonersgroepen met een gezamenlijke woonwens 
   • we zijn een financieel-juridisch vehikel, een instrument om deze woondromen mogelijk te maken
   • we zijn niet commercieel gedreven : er moet niets, we moeten niet volgend jaar meer omzet draaien

 

Als burgercoöperatie is wooncoop lid van coopkracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.

Coöperaties ondernemen van nature uit waardengedreven, volgens 6 coöperatieve waarden en de 7 icaprincipes

De coöperatieve waarden zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. 

Op 3 juli 2020 vond er een webinar plaats. Deze werd georganiseerd door Limburg in samenwerking met Cera, een Vlaamse coöperatie die inzet op welvaart en welzijn.

wooncoop komt aanbod als één van de eerste Vlaamse voorbeelden.
Leun een uurtje achteruit in uw stoel en ontdek wat deze experten te zeggen hebben over de wooncoöperatie.

bron: http://www.limburg.be/wooncooperatie.

Load More