VEELGESTELDE VRAGEN

PROJECTEN - 3. Woonkost

Dan krijg je als bewoner geen extra korting op de woonkost.

Bewoners sparen in de vorm van aandelen-opbouw. Daar krijgen ze korting voor tijdens hun woontijd bij wooncoop.  Bij hun vertrek ontvangen ze de opgebouwde som in de vorm van aandelen.  Ze kunnen op dat moment zelf kiezen om deze aandelen te behouden of hun geld op te vragen bij wooncoop. 

wooncoop reserveert maandelijks een deeltje van de woonkost om een spaarpot aan te leggen voor elke bewoner. 

De spaarpot van de bewoner groeit  

   • naar ~40% van de nieuwbouwwaarde van de woning 
   • + 80% van de grondwaarde (80=solidariteit en risico).

Iemand die niets inbrengt en gewone basiswoonkost betaalt, 

   • heeft 40% van de nieuwbouwwaarde gespaard door de maandelijkse woonkost (dit is het deel instandhoudingswerk en een buffer voor risico en solidariteit)
   • zal die spaarpot op 25 jaar bijeensparen door een woonbijdrage te betalen, er zullen ook financiële kosten gerekend worden, de bewoner zal als het ware een lening aangaan bij wooncoop
   • de spaarpot wordt jaarlijks geïndexeerd

Wie meteen het juiste bedrag inbrengt zal niet moeten sparen en ook geen financiële kosten betalen op de spaarpot

   • en daarvan komt de 4%

Wie meer inbrengt dan de spaarpot wordt voor dat deel als investeerder aanzien: 

   • dit aan dezelfde voorwaarden als gewone investeerders
   • behalve dat zoveel mogelijk met ristorno (teruggave) ipv dividend wordt gewerkt omdat dit fiscaal voordeliger is.

Tenslotte draagt iedereen bij tot een fonds voor risico en solidariteit.

Iemand die na bijv. 20 jaar instapt, zal de instapwoonkost betalen volgens tabel.  De aandeelhouder krijgt dan zijn aandeel terug vermeerderd met de index. 

Wat gebeurt met de waarde die ondertussen wel is opgebouwd door de eerste bewoner (in vorm van afbetaling van hypotheek ed.) maar niet in vorm van aandelen teruggetrokken kan worden?

   • Het deel van de afbetaling dat we op termijn niet nodig hebben is het spaarbedrag in de woonkost. 
   • Het deel dat we wel nodig hebben wordt op termijn heropgenomen om instandhoudingswerken te financieren of risico af te dekken. 

Voor ieder project bij wooncoop geldt dezelfde regel nl wonen aan kostprijs.

Berekening : Aankoopprijs grond/pand + kosten op de aankoop + verbouwingen en BTW + werkingskosten wooncoop.

Samen met de bewonersgroep bepalen we welke werken zullen worden uitgevoerd.  Afhankelijk van het ingebrachte kapitaal en de wensen van de groep ovv architectuur kan een project meer of minder gaan kosten.

We doen beroep op de coöperatieve spirit van de bewoners en vragen dat wie die mogelijkheid heeft ook werkelijk spaart. Het zorgt ervoor dat het geld van externe investeerders gericht kan gebruikt worden voor bewoners die niet de mogelijkheid hebben om te sparen.

De meesten vinden de woonkost bij instap nog altijd te hoog en komt de verlaging van de woonkost na 25 à 30 jaar eigenlijk te laat om er nog van te kunnen profiteren. 

De woonkost kan verlaagd worden door een deel van de woningen gedeeltelijk te financieren met geld van investeerders. Het gevolg is een lagere kapitaalaflossing. De keerzijde is een hogere financiële kost. Wij gebruiken het geld van externe investeerders graag gericht. Dat wil zeggen specifiek voor woningen van mensen die niet de mogelijkheid hebben om te investeren of een hoge woonkost te betalen. wooncoop vindt het belangrijk toegankelijk en aantrekkelijk te zijn voor bewoners met verschillende financiële profielen. Dit is de reden waarom wij startende woongroepen ook vragen om kapitaal te werven bij externe investeerders.

 

wooncoop is zeer transparant in de financiële samenwerking. Als er weinig begeleiding nodig is voor een bepaalde bewonersgroep zal de begeleidingsprijs verminderen, is er daarentegen erg veel begeleiding nodig dan zal die prijs hoger liggen.  De groep beslist hoe de samenwerking met lokale partners zoals stad, architect,  enz… verloopt.  De taken en rollen worden van bij de start helder doorgesproken en op papier gezet.

wooncoop rekent een vaste projectkost aan van 6% voor het technisch-juridisch aspect en de begeleiding van de bewonersgroep van bij de start tot aan de oplevering en bewoning (tot 1 jaar na bewoning). 

   • Dit percentage wordt genomen op de volledige aankoop vermeerderd met de volledige bouwkost.   
   • 3%  daarvan gaat vandaag naar de centrale werking van wooncoop  
   • de overige 3% naar een lokale trekker. 

Na de oplevering betaalt iedere bewoner maandelijks 30€ voor de begeleiding. 

Dit zit vervat in de maandelijkse woonkosten van de bewoner. 

Neen. Bij wooncoop woon je aan woonkost, en dat is voor iedereen gelijk. 

We berekenen jouw persoonlijke woonbijdrage aan de hand van de huurberekeningsmodule waarin de grootte van jouw unit de woonkost zal bepalen.  

wooncoop kan met de C-aandelen gaan sleutelen door ze toe te kennen aan bewoners met minder of geen inbreng. Zo kan een bewoner die zelf geen kapitaal kan inbrengen noch achterban heeft, alsnog genieten van een bewonerskorting. Een solidaire oplossing dus die in de groep wordt besproken..

Neen.

Dit wordt per project en per individuele unit apart verrekend.  Zo zijn er aparte tellers voor elke unit. Bij woningdelen wordt een verdeelsleutel afgesproken over bewoners en units. De groep zorgt mee voor faire spelregels.

Load More