Header afbeelding

WAT, WIE & waarom?

wooncoop is een wooncoöperatie.

 Een wooncöoperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun woonbehoefte te behartigen, door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

Je wordt coöperant door 
aandelen te kopen.

 

het woonmodel van wooncoop

wooncoopen is een alternatief voor klassiek huren of kopen. Het zweeft er ergens tussenin. Je kan als bewoner, afhankelijk van jouw financiële situatie, jouw maandlast bepalen. Dit stelt je ook in staat om doorheen jouw wooncarrière meer of minder kapitaal te sparen. Hoe dat werkt ontdek je in onze film.


WOONCOOP IN EEN NOTENDOP

Bij wooncoop dromen we van een toekomst waarin iedereen kan wonen in een kwalitatieve en duurzame woning.
Want goed wonen is een basisrecht!

Wij brengen een radicaal nieuw woonmodel in de samenleving, het coöperatief wonen,
waar wonen uit de speculatie wordt gehaald en de harde grens tussen kopen en huren verdwijnt.

Op vraag van burgers kopen wij panden of gronden, maken ze klaar en beheren het goed tijdens de bewoning.

 wooncoopen combineert het beste van kopen en huren.
Bewoners zijn eigenaar van aandelen in de coöperatie en kunnen zo aan de reële kostprijs een woning huren.
De basishuurprijs
zakt via kapitaalinbreng en de lat kan hoger gelegd worden door te kiezen voor kapitaalopbouw.

Investeren in aandelen als ethische belegger bij een wooncoöperatie rendeert goed én je helpt daarmee lokaal een woonproject te realiseren.
Je investeert zo op eigen tempo in vastgoed!

Maak de coöperatieve woondroom van de toekomst mee mogelijk en word ook coöperant bij wooncoop.

OPGERICHT OP 27-09-2017

wooncoop is een erkende coöperatie en lid van Coopkracht

het wooncoop team

Deze talenten zetten zich dagelijks in om wooncoop te laten groeien en draaien.

Karel Lootens

Oprichter en bestuurder
Management
Externe relaties
ProjectverantwoordelijkeHij bouwde als sociaal ondernemer veel ervaring op met (coöperatief) ondernemen en met bouwen en vastgoedbeheer, zowel professioneel als in privéverband. Karel werkte in het verleden o.a. als coördinator van het bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van de Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

Lukas Vanelderen

Oprichter en bestuurder
Management
FinanciënTien jaar ervaring met data-analyse en software in de wetenschappelijke sector. Sinds 2016 bezig rond ruimtelijke ordening,  stadsontwikkeling en wonen. Sociaal en ecologisch bewogen met een hart voor de stad en stadsbewoners.

GERBRAND NOOTENS

Oprichter
Management
ICT
ProjectverantwoordelijkeVolgt sinds een tiental jaar met veel interesse de cohousingbeweging in Gent en omgeving. Na realisatie van het project cohousing de Schilders in Sint-Amandsberg vooral geboeid om de coöperatieve woonvorm in de praktijk te brengen.

Chiara Nicque

Communicatie
Administratie

Projectverantwoordelijke regio Gent
Leerde tijdens haar studie Interieurarchitectuur ‘wonen’ in vraag stellen en ontdekt sinds 2016 het woonveld als vastgoedmakelaar in en rond Gent.

annelies bonneux

Verantwoordelijke communicatie
Verantwoordelijke begeleiding bewonersgroepen
Projectverantwoordelijke


Actief in gemeenschappelijk wonen sinds 2008 en voormalig bewoner bij Association Ecolonie. Haar ervaring als verpleegkundige en zelfbouwer, gecombineerd met haar ondernemersbloed en idealisme zijn de brandstof om in België gemeenschappelijk wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Het begeleiden van groepen in hun weg naar het verbeteren van hun en onze samenleving geven haar veel vreugde.

anne verdoodt

Verantwoordelijke HR en Werkorganisatie
Communicatie
Projectverantwoordelijke regio Leuven

Geboren verbinder, netwerker en coach. Draagt het “samen gemeenschap vormen” een zeer warm hart toe. Binnen wooncoop helpt ze kandidaat-bewoners op te starten met een wooncoop-project. Ze is graag op pad om het wooncoop-model toe te lichten. Daarnaast zorgt ze voor de organisatie van de teamwerking en al wat daar bij komt kijken, boven en onder de waterlijn. Van praktische zaken tot het ondersteunen van het team in de doorgroei naar scale-up van wooncoop. Anne is eerste aanspreekpunt voor wooncoop voor vragen via telefoon en mail. Zij maakt deel uit van een Leuvense kandidaat-bewonersgroep.

bram leroux

Bouwmeester
Financiën


Opgroeiend in de stad werd hij geboeid door vraagstukken als de ideale stad en maatschappij. Heen en weer geslingerd door brede interesses besloot hij na zijn studies Burgerlijk Ingenieur-Architect, een manama te doen in Banking & Finance. 2 jaar was hij actief bij de consultant Deloitte om de sprong te maken van denker naar doener als Bouwmeester bij wooncoop. Zijn eieren kan hij kwijt bij het opvolgen van de bouwprojecten en het verder uitwerken van het beleid en het financieringsmodel.

Johannes t'Hooft

Bouwmeester


Sinds jongs af aan geboeid door duurzaamheid en bouwen. Johannes zal na bijna tien jaar ervaring als architect, de wooncoop droom mee helpen vertalen in kwalitatieve architectuur. Hij gelooft sterk dat goede architectuur en sociale woonvormen de stad aantrekkelijker maken voor iedereen en helpen om beter en dichter bij elkaar te wonen. Sinds 2014 is hij zelf actief bezig met een eigen cohousingproject. Hij zal zich concentreren op onze Gentse projecten

de raad van bestuur

De rol van de raad van bestuur is de financiële gezondheid van wooncoop te bewaken.
Ze controleren of het beleid – uitgezet door het management – in lijn is met de doelstellingen van wooncoop en of dit beleid effectief gevolgd wordt.

Luc miermans

Voorgedragen door de C-vennoten
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Vele jaren ervaring met de werking van raden van bestuur.
Vertrouwd met bouw(projecten) en beheer van onroerend goed.
Volgde recent een postgraduaat vastgoedbeheer.
Gelooft in cohousing en de coöperatieve aanpak ervan.

peter gestels

Voorgedragen door de C-vennoten

Meer dan 30 jaar ervaring in bouw- en vastgoedsector.
Bestuurservaring in zowel commerciële vennootschappen als vzw’s.
Overtuigd van wooncoöperaties om wonen betaalbaar te houden.

charlotte pattyn

Voorgedragen door de B-vennoten
Bewoner van AlberThuis

Werkzaam bij GoodPlanet Belgium en student master in political economy, environmental justice en degrowth. 
Geboeid door hoe we als maatschappij naar een ecologischer en socialer model kunnen (ont)groeien. Vanuit haar eerstelijns ervaringen als bewoner wil Charlotte dan ook heel graag samen met wooncoop een deel uitmaken van deze transitie.

Laura Baets

Voorgedragen door de B-vennoten
Bewoner van cohousing De Zandlopers

Achtergrond in stedenbouw, en activisme voor klimaat en sociale rechtvaardigheid. Medewerker bij Community Land Trust Brussel.
Actief bij buurthuis Trafiek VZW in de Brugse Poort in Gent rond het thema wonen

Hilde Luyts

Voorgedragen door de B-vennoten
Toekomstig bewoner van De Wasserij

Master architectuur. Meer dan 25 jaar ervaring binnen departement Omgeving bij de Vlaamse overheid: gestart binnen Ruimte, nu beleidsmedewerker bij Wonen-Vlaanderen

Bestuurservaring in welzijnssector.

Karel Lootens

Voorgedragen door A-vennoten
medewerker bij wooncoop
Oprichter en bestuurder


Ervaring in coöperatief ondernemen, bouwen en vastgoedbeheer.
Werkte in het verleden o.a. als coördinator van Bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van De Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

Lukas Vanelderen

Voorgedragen door A-vennoten
medewerker bij wooncoop
Oprichter en bestuurderWerkt voltijds aan de financiële aspecten, de organisatie en projectopvolging van wooncoop. Tien jaar ervaring met data-analyse in de wetenschappelijke sector. Sinds 2016 bezig rond ruimtelijke ordening,  stadsontwikkeling en wonen. Sociaal en ecologisch bewogen met een hart voor de stad en stadsbewoners.

de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Een vennoot (of coöperant) is elkeen die minstens één aandeel van wooncoop bezit. 

Elke vennoot heeft een stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Volg een infosessie

dec 13

INFOSESSIE WOONCOOP – INVESTEREN EN WONEN

13 december @ 19:30 - 21:00
dec 13

INFOSESSIE WOONCOOP – INVESTEREN EN WONEN

13 december @ 19:30 - 21:00
ma 29