Geniet 3 zomers lang van 4% rendement op je spaargeld en creëer woonkansen!

Laat je geld flink opbrengen en bouw zo mee aan beter wonen en socialer wonen.
Instappen kan vanaf 5.000 euro en voor 3 of 5 jaar.

RECLAME

Al 1550 impact-investeerders gingen je voor

wooncoop coöperant Karolien Deprez
wooncoop coöperant Gregory mortier

Puurdere winst

Je geld brengt snel en goed op

icoon icoontjes zomercampagne pijl

Mooi rendement

Waar krijg je nog 4% of 5%?
Hier!

icoon icoontjes zomercampagne zon

Zomer Na Zomer

Pluk 3 of 5 keer je
beloning

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check umbrella paraplu

Geen instapkosten

En ook geen addertjes

Twee
mogelijkheden om je spaargeld
aan het werk te zetten

Instappen kan al vanaf €5.000,-

Twee
mogelijkheden om je spaargeld
aan het werk te zetten

Instappen kan al vanaf €5.000,-

LOGO_wooncoop_RGB_transparant

4 % rendement

(2,8% netto)

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Na 3 jaar terugbetaling van je spaargeld

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Elke zomer uitbetaling van de opbrengst

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Vanaf €200 jaarlijkse opbrengst

LOGO_wooncoop_RGB_transparant

5 % rendement

(3,5% netto)

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Na 5 jaar terugbetaling van je spaargeld

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Elke zomer uitbetaling van de opbrengst

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Vanaf €250 jaarlijkse opbrengst

LOGO_wooncoop_RGB_transparant

5 % rendement

(3,5% netto)

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Na 5 jaar terugbetaling van je spaargeld

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Elke zomer uitbetaling van de opbrengst

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Vanaf €250 jaarlijkse opbrengst

LOGO_wooncoop_RGB_transparant

4 % rendement

(2,8% netto)

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Na 3 jaar terugbetaling van je spaargeld

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Elke zomer uitbetaling van de opbrengst

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop check checkbox

Vanaf €200 jaarlijkse opbrengst

Twee
mogelijkheden om je spaargeld
aan het werk te zetten

Instappen kan al vanaf €5.000,-

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Jouw bewuste keuze loont

Je bouwt mee aan beter wonen
en socialer leven

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop huis

woondromen worden waar

Dankzij jouw engagement maken nieuwe buren samen de beste buurt.

icoon icoontjes zomercampagne oog

Zie hoe goed jouw geld het doet

wooncoop zet jouw investering efficiënt en volledig transparant in.

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop huis

woondromen worden waar

Dankzij jouw engagement maken nieuwe buren samen de beste buurt.

icoon icoontjes zomercampagne oog

Zie hoe goed jouw geld het doet

wooncoop zet jouw investering efficiënt en volledig transparant in.

Cohousing De Wasserij:
Bloeiend woonproject
in Antwerpen

In de Wasserij komt een woonproject met veel groen waar de ganse buurt van zal kunnen genieten. De werken zijn gestart in 2022 en de eerste bewoners verhuizen midden 2024

Cohousing De Paterssite:
Een duurzaam woonproject
in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas bouwt wooncoop volop aan dit duurzaam woonproject op een rustige toplocatie. In 2025 genieten hier 22 gezinnen van coöperatief wonen.

Begrijp de investerings- mogelijkheden

Krijg een dieper inzicht in de werking van wooncoop door al je vragen te stellen.

Stel al je vragen

Anne Verdoodt
09 296 44 54 

Plan een gesprek

Rechtstreeks in
de agenda

Bekijk een online infosessie

Lees ons werkingsverslag

FAQ

Het wat, waar en waarom van
ons engagement en jouw
rendement

Bij een lening is roerende voorheffing verplicht op de interest. De roerende voorheffing is 30 % op de verkregen interest. Deze dient wooncoop te betalen aan de overheid, wordt dus vooraf ingehouden. Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing

Een voorbeeld: op een lening van 10.000 euro met 5% bruto intrest per jaar (500 euro) is de roerende voorheffing 30 % (150 euro). Deze betalen wij aan de overheid. De leninggever ontvangt 350 euro.

Achterstelling dan wel een achtergestelde lening betekent dat de verstrekte lening achtergesteld is ten opzichte van andere schuldeisers, bijvoorbeeld een hypothecaire lening van de bank dewelke vastgoed als onderpand heeft. In geval van betalingsproblemen dient eerst de bankfinanciering volledig afgelost te worden waarna pas gestart kan worden met aflossing van de achtergestelde lening. Achtergestelde leningen hebben bij schuldvereffening wel voorrang op aandeelhouders.

De volgorde van de schuldeisers is hier van cruciaal belang:

  1. Overheid (belastingen)
  2. Lonen personeel (niet van toepassing bij wooncoop omwille van statuut werkend vennoten)
  3. Leveranciersschulden (architecten, aannemers….)
  4. Bankschulden
  5. (achtergestelde) Leningen investeerders
  6. Aandeelhouders / Coöperanten 

Neen. Nergens worden er instapkosten of andere administratieve kosten aangerekend.

 

Geniet van de zomer
En zet je geld aan
aan het werk

Geniet van de zomer
en zet je geld aan
aan het werk

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.