Header afbeelding

Maak wonen betaalbaarder

RECLAME

Wanneer je als achterban investeert, zorg je ervoor dat een specifieke bewoner van wooncoop aan een lagere maandlast kan wonen. 

Officieel investeer je in wooncoop, intern zorgen we ervoor dat jouw investering toegewezen wordt aan een bewoner. Deze geniet dan van een korting in de maandlast. Deze korting kan 1 of 2% zijn:

  1. Jij behoudt het rendement op he investering. De bewoner ontvang 1% huurkorting / jaar op jouw investering. Bij een investering van €10.000 ontvangt de bewoner €100 korting.
  2. Jij staat het rendement op je investering af. De bewoner ontvang 2% huurkorting / jaar op jouw investering. Bij een investering van €10.000 ontvangt de bewoner €200 korting.
Achterban - Koop een aandeel bij wooncoop - spaarplan - Coöperatief wonen
Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Investeren in een wooncoop project als achterban
EEn echte win-win-situatie
icoon Kopie van Tekengebied 2
Project realiseren
 

We hebben 1/3e nodig van de totale investering vanuit de bewoners én hun achterban samen om het project en de woondroom te kunnen realiseren.

De Belg heeft nog nooit zoveel spaargeld gehad, als we dat vastgeroest spaargeld in duurzame en coöperatieve projecten zouden investeren, dan maken we daar vele coöperatieve bewoners gelukkig mee.

icoon Kopie van Tekengebied 2
Eerlijk rendement
voor investeerders

Het kapitaal geef je niet weg, je laat het beheren door de wooncoöperatie. In ruil voor je financiële steun krijgt jij een eerlijk rendement. Details hierover lees je iets verderop.
Ook het maatschappelijk rendement is van belang. Je investering helpt mee aan de woon- en levenskwaliteit van de bewoners en is duurzaam op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak.

icoon Kopie van Tekengebied 2
Huurderskorting
voor bewoners

Ondersteun je het lokale project met aandelen dan geef jij daardoor je familielid, vriend of kennis die later bewoner wordt een mooie korting op zijn/haar maandlast.

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%

"Wat een fantastisch project! Ik ben blij voor mijn vriend dat hij eraan mee doet als bewoner!
Mijn spaargeld helpt om de teller op groen te krijgen en daar profiteer ik zelf ook van."
michel
coöperant

je kan al vanaf 250€ meebouwen

Aandeelhouder worden bij wooncoop kan al vanaf 250 euro. Je kunt onbeperkt aandelen aankopen en er zijn geen bijkomende kosten. Er is zelfs geen roerende voorheffing op de meerwaarde van de aandelen!

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%.

Afstand van rendement door achterban is enkel voor de periode van het wonen van de bewoner. 

Investeringsbelofte

In de onderzoeksfase van een potentieel nieuw project werken we met een investeringsbelofte. Zo krijgen we zicht op het kapitaal dat aanwezig is. 

Wanneer het project effectief van start gaat, wordt de belofte omgezet in een investering. Die investering gebeurt in aandelen. Wanneer het door jou gekozen project niet doorgaat, vervalt de belofte.

Investeren in aandelen/achtergestelde leningen houdt risico’s in. Je loopt het risico laattijdig betaald te worden en een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota en WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wees je bewust van de risico's

Aandelen

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van wooncoop, houdt risico’s in. De aandelen van wooncoop zijn enkel overdraagbaar aan bestaande coöperanten en na toestemming van het bestuur van wooncoop. Bij uittreding is het scheidingsaandeel begrensd, zoals bepaald in het intern reglement van wooncoop, op basis van de financiële resultaten van wooncoop en de evolutie van de waarde van het vastgoed van wooncoop. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Het rendement op de aandelen is niet gegarandeerd. Er is altijd een risico dat dit laattijdig betaald wordt, of dat de betaling uitblijft. Ook belangrijk om te weten is dat het eventuele rendement niet via jaarlijkse dividenden wordt uitgekeerd maar wel bij uitstap verkregen wordt via een waardegroei van het aandeel. Deze waardegroei beoogt de residentiële vastgoedprijsindex te volgen maar is steeds afhankelijk van de financiële prestaties van wooncoop zelf. Het is dus niet zeker dat dit dit beoogde rendement zal gehaald worden. Het is ook nooit zeker dat de residentiële vastgoedprijsindex zal blijven stijgen.

Leningen: Investeren via een lening, zoals de achtergestelde lening van wooncoop, houdt risico’s in. De leningen zijn niet overdraagbaar. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige informatienota zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om aan wooncoop te lenen volledig begrijpt. Deze informatienota bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in Deel I van de informatienota. wooncoop is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, financieringsrisico… De activa van wooncoop bestaan in zeer belangrijke mate uit woonprojecten, zodat de solvabiliteit van wooncoop in belangrijke mate door de waarde van deze woonprojecten wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van wooncoop bestaan nagenoeg uitsluitend uit huurgelden uit deze woonprojecten zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. De woonprojecten van wooncoop worden in belangrijke mate gefinancierd door leningen bij kredietinstellingen en investeerders zodat een verhoging van de intresten waaraan wooncoop kan lenen een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van wooncoop. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van wooncoop. De informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post (Kerkstraat 108, 9050 Gent) of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Belangrijk om te weten

Volgende links brengen je naar de wooncoop-pagina “Investeringsvoorwaarden“.