Header afbeelding

Maak wonen betaalbaarder

RECLAME

Investeren als achterban is de ideale manier om een vriend(in) of familielid te steunen. Het is ook een manier om kwetsbare huurders te helpen.

Met jouw investering als achterban haalt de bewoner gemakkelijker de minimaal vereiste aandelen bij instap om te kunnen wonen bij wooncoop. Ten tweede krijgt de bewoner een korting op de maandlast.

Officieel investeer je in wooncoop, intern zorgen we ervoor dat jouw investering toegewezen wordt aan de bewoner. Deze geniet dan van een korting in de maandlast.

1 % korting

Als jij je rendement behoudt ontvangt de bewoner 1% huurkorting / jaar op jouw investering.

Bvb: Bij een investering van €10.000 ontvangt de bewoner €100 korting per jaar

2,32 % korting

Als jij je rendement afstaat ontvangt de bewoner 2,32% huurkorting / jaar op jouw investering.

Bvb: Bij een investering van €10.000 ontvangt de bewoner €232 korting per jaar

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Volg een infosessie

Geen evenementen gevonden!
algemene vergadering 2023 wooncoop
"Wat een fantastisch project! Ik ben blij voor mijn vriend dat hij eraan mee doet als bewoner!
Mijn spaargeld helpt om de teller op groen te krijgen en daar profiteer ik zelf ook van."
michel
coöperant

Investeren in een wooncoop project als achterban
EEn echte win-win-situatie
icoon Kopie van Tekengebied 2
Project realiseren
 

We hebben 1/3e nodig van de totale investering vanuit de bewoners én hun achterban samen om het project en de woondroom te kunnen realiseren.

De Belg heeft nog nooit zoveel spaargeld gehad, als we dat vastgeroest spaargeld in duurzame en coöperatieve projecten zouden investeren, dan maken we daar vele coöperatieve bewoners gelukkig mee.

icoon Kopie van Tekengebied 2
Eerlijk rendement
voor investeerders

Het kapitaal geef je niet weg, je laat het beheren door de wooncoöperatie. In ruil voor je financiële steun krijgt jij een eerlijk rendement. Details hierover lees je iets verderop.
Ook het maatschappelijk rendement is van belang. Je investering helpt mee aan de woon- en levenskwaliteit van de bewoners en is duurzaam op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak.

icoon Kopie van Tekengebied 2
Huurderskorting
voor bewoners

Ondersteun je het lokale project met aandelen dan geef jij daardoor je familielid, vriend of kennis die later bewoner wordt een mooie korting op zijn/haar maandlast.

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2,32% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%

icoon cooperatief_RGB_transparant

je kan al vanaf 250€ meebouwen

Aandeelhouder worden bij wooncoop kan al vanaf 250 euro. Je kunt onbeperkt aandelen aankopen en er zijn geen bijkomende kosten. Er is zelfs geen roerende voorheffing op de meerwaarde van de aandelen!

Indien je het rendement op jouw aandelen volledig afstaat aan een bewoner, krijgt hij/zij jaarlijks 2,32% van het door jou geïnvesteerde bedrag onder de vorm van huurkorting. Kies je ervoor om jouw rendement te behouden, dan bedraagt de korting 1%.

Afstand van rendement door achterban is enkel voor de periode van het wonen van de bewoner. 

Investeringsbelofte

In de onderzoeksfase van een potentieel nieuw project werken we met een investeringsbelofte. Zo krijgen we zicht op het kapitaal dat aanwezig is. 

Wanneer het project effectief van start gaat, wordt de belofte omgezet in een investering. Die investering gebeurt in aandelen. Wanneer het door jou gekozen project niet doorgaat, vervalt de belofte.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HET GEÏNVESTEERDE KAPITAAL TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.

Meer weten

Wil je de details kennen over de financiële producten van wooncoop?