Header afbeelding

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen we je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Gegevensverzameling en verantwoording

Onze organisatie houdt geen zogenaamde ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, lidmaatschap van vakbonden, enz.

We vragen je e-mailadres en telefoonnummer(s)om je te kunnen uitnodigen, een voorstel te doen, afspraken te maken, op de hoogte te brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Je postadres hebben we nodig om een samenwerkingsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst af te sluiten. Ook houden we, indien je coöperant bent het nummer van je bankrekening bij voor de administratie van de aandelen, leningen en huur te kunnen doen.

Gegevensbewaring en derden

De persoonlijke gegevens van coöperanten en deelnemers van evenementen of geïnteresseerden worden bewaard in ons administratieve CRM systeem en kunnen worden ingezien en bewerkt door het team van wooncoop. Dit is nodig omdat iedereen van het team in staat moet zijn om je te contacteren. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door de CRM software.

Als CRM-platform gebruikt wooncoop Hubspot. Je komt in onze lijsten terecht als je je inschrijft op de nieuwsbrief, wanneer u zich registreert voor evenementen, in het geval dat je jezelf opgeeft als geïnteresseerde in bepaalde projecten en wanneer je contact opneemt met ons. U hebt natuurlijk volledig het recht om je e-mail voorkeuren aan te passen.

Je persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen de partnerorganisaties van een project of een evenement. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren.

Portretrecht

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om aan de fotograaf te melden of je al dan niet gefotografeerd of gefilmd wil worden.

Nieuwsbrief

Als je je inschrijft op een van onze nieuwsbrieven, dan vragen we je naam, e-mailadres en postcode en eventueel organisatie. Je e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief te verzenden, de postcode en organisatie om een beeld te krijgen van de spreiding en het werkveld dat we bereiken. Je gegevens worden bewaard in het mailingprogramma. Via een link in de nieuwsbrief kan je steeds je gegevens aanpassen en uitschrijven. 

Bovendien is het voor ons met behulp van het mailingprogramma mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we onder andere zien of een nieuwsbriefbericht wordt geopend, wanneer het werd geopend, van welke locatie en welke links werden aangeklikt. Zo kunnen we onder ander vaststellen welke links bijzonder frequent werden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het is echter noch ons doel, noch dat van het mailingprogramma om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers groepswijze te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen.

Wat doen we om de gegevens te beveiligen?

Gegevens worden binnen de beveiligde omgeving opgeslagen die wooncoop gebruikt voor samenwerking.
Enkel teamleden hebben toegang tot de gegevens. Bewonersgroepen hebben enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede werking van hun groep.

Wijziging privacybeleid

wooncoop mag de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 26/02/2021 waarmee we alle verplichtingen van de Europese privacyverordening AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen.

De wijziging zal worden aangekondigd op deze pagina. Het verder gebruik van de website zal aanzien worden als een aanvaarding van het gewijzigde privacybeleid.

wooncoop behoudt zich ook het recht om de inhoud van de website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Website en cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Deze website maakt gebruik van essentiële, functionele en analytische cookies.

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken. 

Functionele cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en maken het bezoek aangenamer voor de bezoeker. Ze zorgen er ook voor dat je surfervaring gepersonaliseerd wordt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Dat geeft ons inzicht hoeveel de website bezocht wordt, welke pagina’s het meest bezocht worden, … Deze website maakt gebruik van Google Analytics en de gegevens worden anoniem verwerkt. We namen de volgende stappen: er is een verwerkingsovereenkomst met Google getekend, er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten, ook niet voor advertentiedoeleinden, de functie voor User ID’s is uitgeschakeld en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.

Jouw rechten

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons e-mailadres: info@wooncoop.be.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

wooncoop cv
Pannestraat 31, 9000 Gent
BTW BE 0681.921.282
info@wooncoop.be
09 296 44 54

Intellectuele eigendommen

De inhoud van deze site, met inbegrip van de afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen en teksten, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan wooncoop of rechthoudende derden.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Google Drive, … als bronnen voor inhoud en respecteren met veel zorg de licenties op het materiaal. Indien wij, onbewust, je intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van je persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toegang

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn indicatief en niet bindend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Gent.