Header afbeelding

RECLAME

Twee nieuwe woningen
voor een warmere wereld

Investeer mee!

Steun beide projecten

icoon icoontjes zomercampagne zon

Koop algemene solidariteitsaandelen

Steun alle solidaire woonprojecten die nog financiering nodig hebben.

icoon icoontjes zomercampagne wooncoop huis

Parkeer je geld 5 jaar

Na 5 jaar kan je jouw geld terugvragen.

icoon icoontjes zomercampagne pijl

Sociaal rendement

Door 5 jaar afstand te doen van financieel rendement kunnen kwetsbare huurders wonen aan een lagere woonkost.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Daarom solidair

De woningmarkt is voor vele mensen moeilijk toegankelijk: vluchtelingengezinnen, mensen met een beperking of gewoon alleenstaande ouders. Omdat wooncoop de gemeenschap en de inclusie bevordert organiseren we solidariteitsprojecten. 

Via dit programma kan jij jouw warmte, jouw medeleven en jouw verlangen kwijt om een echt verschil te maken. We nodigen jou graag uit om mee te investeren voor deze solidariteitsprojecten. Dit is dus niet doneren, het is investeren in aandelen. Je gebruikt jouw geld om de maatschappij een beetje warmer te maken door 5 jaar afstand te doen van rendement. Na 5 jaar is het mogelijk om het geïnvesteerde bedrag terug op te vragen. 

Het afstaan van financieel rendement zorgt voor een enorm sociaal rendement: de woonkost voor kwetsbare huurders kan verlaagd worden.

Sioen Frederik wooncoop solidariteit algemeen
Marijke Pinoy wooncoop solidariteit solidair

Met jouw investering kunnen we woningen kopen, bouwen of renoveren die betaalbaar zijn voor mensen in een kwetsbare situatie. Dit zijn niet zomaar gebouwen; het zijn veilige havens, plekken waar warmte, verbondenheid en solidariteit centraal staan.

Deze solidariteitsprojecten zijn een uitnodiging om deel uit te maken van iets groters dan onszelf. Het is een uitnodiging om je te verbinden met wie kwetsbaar is op de woningmarkt.

Doe met ons mee. Investeer mee en laten we zo een gemeenschap vormen die gebouwd is op principes van solidariteit, waarin de kracht van ons collectief het fundament vormt voor een rechtvaardigere en inclusievere samenleving.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Vraag de infosessie video aan

Vul onderstaand formulier in, en krijg de infosessie video toegestuurd.

Beluister de podcast

Creëer impact

Zet je geld aan het werk

icoon Kopie van aandeel wooncoop cooperant

Investeer 5 jaar

Je ‘parkeert’ je geld voor 5 jaar onder de vorm van aandelen met afstand van rendement. Daarna kan je je geld terugvragen

icoon Kopie van Tekengebied 2

Realiseer een woning

Mensen op de vlucht komen terecht in een kwalitatieve woning met een ondersteunende gemeenschap.

icoon Kopie van Tekengebied 2

Creëer een thuis

Doe mee en creëer een veilige plek van waaruit kwetsbare mensen zich kunnen ontplooien

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Hoe werkt het systeem?

Om solidaire woonprojecten te realiseren zijn 5 partijen nodig:

    1. De wooncoöperatie: het vehikel waarmee financiën en gebouwbeheer worden gerealiseerd. De coöperatie zorgt voor de nodige juridische en financiële structuur.
    2. De solidariteitsinvesteerders: Zij investeren in wooncoop-aandelen met afstand van rendement voor minimum 5 jaar. Zij zorgen voor de nodige financiën om de woning mogelijk te maken. 
    3. De initiatiefnemende organisatie of bewonersgroep: zij initiëren het project, coördineren de campagne om de nodige financiën op te halen en vangen de kwetsbare huurders op in hun sterk sociaal weefsel.
    4. De professionele begeleiding: zij hebben een wezenlijke rol in het welslagen van het project. Elke kwetsbare bewoner heeft nood aan begeleiding. Dit kan één persoon zijn, of een heuse begeleidingsdienst. Voorbeelden van partners zijn De Vierklaver, Mondiale werking Lier of Een hart voor vluchtelingen.
    5. De bewoners kiezen er ook voor om via dit systeem tijdelijk of voor een lange periode te wonen. Vanuit hun nieuwe en veilige thuis kunnen ze zich volledig ontplooien.
Nic Balthazar wooncoop solidariteit solidair
Solidariteit. wooncoop

wooncoop heeft twee soorten solidariteitsprojecten. Er zijn projecten zoals De Woongenoten en De Volle Aflaat die losstaande woningen realiseren. De bewonersgroep is dan de buurt. Een ander soort woonprojecten zijn grote cohousings zoals De Biotope en De Wasserij die één of meerdere woningen aanbieden in hun woonproject. Hulpbehoevenden worden steeds opgenomen in een zeer sterk sociaal weefsel.

Jij kan deelnemen door specifiek voor een project te investeren via de projectpagina, of door algemeen solidariteitsaandelen te kopen via deze link.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Gefinancieerde solidariteitsprojecten

wooncoop en zijn partners zijn niet aan hun proefstuk toe. Via vier burgerinitiatieven zijn al 14 woningen gerealiseerd dankzij maar liefst 489 solidaire investeerders. Deze 464 mensen staan allemaal voor 5 jaar het rendement op hun aandelen af.

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

INVESTEREN IN AANDELEN/ACHTERGESTELDE LENINGEN HOUDT RISICO’S IN. JE LOOPT HET RISICO LAATTIJDIG BETAALD TE WORDEN EN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN DE BELEGGING TE VERLIEZEN. LEES VOORAF DE INFORMATIENOTA ( ACHTERGESTELDE LENING / AANDEEL) EN WWW.WOONCOOP.BE/INVESTERINGSVOORWAARDEN

Wees je bewust van de risico's

Investeren in wooncoop houdt risico’s in. Investeerders lopen het risico om minder dan verwacht of geen rendement te ontvangen en om hun investering niet, onvolledig en/of laattijdig terugbetaald te krijgen. De aandelen van wooncoop zijn slechts beperkt overdraagbaar. De achtergestelde leningen van wooncoop zijn niet overdraagbaar.

Als je investeert in wooncoop investeer je in de vennootschap in haar geheel. wooncoop biedt wel de mogelijkheid om een woonproject aan te duiden die je wenst te ondersteunen. wooncoop zal bij voorkeur je investering voor dit project bestemmen.

Het rendement dat wooncoop op aandelen ambieert neemt de vorm aan van een waarde-aangroei die de markt van het residentieel vastgoed volgt. De aandelen geven dus geen recht op dividend. Het rendement erop is niet gegarandeerd en hangt af van de financiële prestaties van wooncoop en de evolutie van de residentiële vastgoedmarkt. Het zal enige jaren duren voor wooncoop de geambieerde waarde-aangroei op aandelen kan waarmaken. Voor aandeelhouders die de eerstkomende jaren uitstappen, is de verwachting dat ze hun inbreng niet geheel zullen terugkrijgen.

De belangrijkste factoren die de financiële prestaties van wooncoop en dus ook de risico’s voor beleggers bepalen zijn o.a.: het risico op oplopende (investerings)kosten en vertragingen bij het ontwikkelen en beheren van woonprojecten, het risico op liquiditeitsproblemen, het risico op oplopende financieringskosten, het risico op leegstand en/of tegenvallende huurinkomsten, het risico op tegenvallende vastgoedwaarde van de woonprojecten en het risico i.v.m het jeugdige en innovatieve karakter van wooncoop.

In het bijzonder vereist het bedrijfsmodel van wooncoop een langetermijnbehoud en voortdurende, belangrijke instroom van investeerders en een voortdurende aanwas van langetermijnleningen bij kredietinstellingen. Indien wooncoop daar onvoldoende in slaagt zal dit haar hinderen in de uitvoering van haar bedrijfsplan en/of het terugbetalen van investeerders.

Lees vooraf de volledige informatienota voor je beleggingsproduct, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in wooncoop te beleggen volledig begrijpt. Deze informatienota is beschikbaar op www.wooncoop.be/investeringsvoorwaarden en opvraagbaar per e-mail (info@wooncoop.be), per post of per telefoon (09 296 44 54). Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA.

Je kan de informatienota’s ook rechtstreeks downloaden via deze links: informatienota voor achtergestelde leningen en informatienota voor aandelen.